Akutnumre

Find akutnumre

Kommunens vand- og fjernvarmeledninger i Frederiksværk-området
Telefon: 47 76 07 00 

Bor du i Hundested og har fjernvarme
Telefon: 47 93 80 03

Kommunens kloakker og pumpestationer
Telefon: 47 76 07 00

Bemærk: Private vand- og varmeværker er ikke omfattet af vagttelefonerne

Alle med akut opståede problemer af alvorlig og uopsættelig karakter i forhold til børn og unge under 18 år, kan få kontakt med den sociale døgnvagt i Halsnæs Kommune via Nordsjællands Politikreds på telefon: 114.

Du kan eventuelt læse mere, hvis du er bekymret for et barn