Sundhed og Ældre

Frister og sagsbehandlingstider for Sundhed og Ældre
Indsats/område Ansvarlig afdeling i Halsnæs Kommune Lov Sagsbehandlingstid
Ansøgning om plejebolig
Visitationen
Lov om Almene Boliger § 54 a

Når alle oplysninger er indsamlet foretager Visitationen en samlet vurdering. 

Fra den samlede vurdering er foretaget til afgørelse foreligger, går der op til 2 måneder.

Ansøgning om ældrebolig Visitationen Lov om almene boliger § 54

Når alle oplysninger er indsamlet foretager Visitationen en samlet vurdering.

Fra den samlede vurdering er foretaget til afgørelse foreligger, går der op til 2 måneder.
Svar på klager over afgørelser Visitationen Retssikkerhedsloven § 67

Der skal klages indenfor 4 uger efter afgørelsen.  Visitationen skal svare på klagen inden for fire uger efter at klagen er modtaget.

Hvis afgørelsen ikke ændres, vil Visitationen sende din klage til Ankestyrelsen sammen med sagens øvrige akter inden for 4 uger.

Genoptræning efter udskrivelse fra sygehus

Træning og Aktivitet Sundhedsloven § 140

Senest på 4. dagen efter udskrivelse fra hospitalet kontaktes du af Træning og Aktivitet.

Hvis kommunen ikke kan begynde genoptræning efter genoptræningsplanen inden for 7 dage efter udskrivelsen, har patienten mulighed for at vælge en privat leverandør.

Ansøgning om aktivitetstilbud og aflastning af pårørende

 Træning og Aktivitet

Lov om Social Service §§ 84, 85 og 86 stk. 2

Fra modtagelse af borgerens ansøgning til afgørelse foreligger går der op til 1 måned. 

Aktivitetstilbuddet iværksættes ved ledig plads og ud fra behov.

Ansøgning om hjælpemidler (standardhjælpemidler og kropsbårne hjælpemidler)

Visitationen

Borgerservice

Lov om Social Service § 112

Når alle oplysninger er indsamlet foretager Visitationen en samlet vurdering. 

Fra den samlede vurdering er foretaget til afgørelse foreligger går der op til 4 uger.

Ved genansøgning om kropsbårne hjælpemidler, går der op til 2 uger.

Ansøgning om forbrugsgoder Visitationen Lov om Social Service § 113
 

Når alle oplysninger er indsamlet foretager Visitationen en samlet vurdering. 

Fra den samlede vurdering er foretaget til afgørelse foreligger, går der op til 4 uger.

Ansøgning om støtte til køb af bil Borgerservice

Lov om Social Service § 114

Når alle oplysninger er indsamlet foretager Borgerservice en samlet vurdering. 

Fra den samlede vurdering er foretaget til afgørelse foreligger, går der op til 6 måneder for førstegangsansøgning og 4 måneder for genansøgning.

Ansøgning om at få dækket udgifter til boligændringer Visitationen

Lov om Social Service § 116

Når alle oplysninger er indsamlet foretager Visitationen en samlet vurdering. 

Fra den samlede vurdering er foretaget til afgørelse foreligger går der op til 4 måneder for standardboligændringer og op til 12 måneder for komplekse boligændringer.

Ansøgning om personlig pleje og praktisk hjælp (hjemmehjælp)

Visitationen

Lov om Social Service § 83

Når alle oplysninger er indsamlet foretager Visitationen en samlet vurdering. 

Fra den samlede vurdering er foretaget til afgørelse foreligger, går der op til 7 dage.

Ansøgning om ansættelse af personlig udpeget hjælper  Visitationen

Lov om Social Service § 94

Når alle oplysninger er indsamlet foretager Visitationen en samlet vurdering. 

Fra den samlede vurdering er foretaget til afgørelse foreligger, går der op til 1 måned.

Ansøgning om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Visitationen Lov om Social Service § 95

Når alle oplysninger er indsamlet foretager Visitationen en samlet vurdering. 

Fra den samlede vurdering er foretaget til afgørelse foreligger, går der 7 måneder.

Ansøgning om hjælp i forbindelse med alvorlig sygdom hos nærtstående Visitationen Lov om Social Service § 118

Når alle oplysninger er indsamlet foretager Visitationen en samlet vurdering. 

Fra den samlede vurdering er foretaget til afgørelse foreligger, går der op til 14 dage.

Ansøgning om pleje af døende Visitationen Lov om Social Service §§ 119-121

Når alle oplysninger er indsamlet foretager Visitationen en samlet vurdering. 

Fra den samlede vurdering er foretaget til afgørelse foreligger, går der op til 5 dage.

Ansøgning om  omsorgstandpleje

Visitationen

 

Bor du på et plejecenter, er det plejecenterets personale, der visiterer til omsorgstandpleje. 
Sundhedsloven §§ 131 og 132

Når alle oplysninger er indsamlet foretager Visitationen eller plejecenteret en samlet vurdering. 

Fra den samlede vurdering er foretaget til afgørelse foreligger, går der op til 14 dage