Plan og Byg

Vejledende sagsbehandlingstider Plan og Byg

Indsats/område Ansvarlig afdeling i Halsnæs Kommune Lov Sagsbehandlingstid

Erhvervssager (prioriteres først)

Plan og Byg

Bygningsreglement 2018 - kap. 1.3.2 
og 1.3.3. 

6 uger

Sagsbehandlingstiden er afhængig af, at det indsendte materiale er fyldestgørende og indsendt via www.bygogmiljoe.dk 

Fritliggende enfamiliehuse, sommerhuse, om- og tilbygninger af disse. Garager, carporte, udhuse og lignende, hvis der tilsammen bygges over 50 m² 

Plan og Byg Bygningsreglement 2018 - kap. 1.3.1

Minimum 8 uger

Sagsbehandlingstiden er afhængig af, at det indsendte materiale er fyldestgørende og indsendt via www.bygogmiljoe.dk 
Lovliggørelsessager Plan og Byg Bygningsreglement 2018 

Minimum 8 uger

Lovliggørelsessager er nedprioriteret i forhold til øvrige sager. Lovliggørelsessager behandles i den rækkefølge, de kommer ind i, dog således at væsentlige overtrædelser behandles først. Lovliggørelsessager indbefatter bl.a. partshøringer, forhandlinger m.m. 
Landzonebehandling (inkl. offentliggørelse) Plan og Byg Planloven 

16 uger

Sagsbehandlingstiden er afhængig af, at det indsendte materiale er fyldestgørende og indsendt via www.bygogmiljoe.dk 
Dispensationer lokalplaner  Plan og Byg Planloven 

8 uger

Sagsbehandlingstiden er afhængig af, at det indsendte materiale er fyldestgørende og indsendt via www.bygogmiljoe.dk
Matrikelsager, udstykningssager, arealoverførsler, sammenlægning  Plan og Byg Udstykningsloven

4 uger

Sagsbehandlingstiden er afhængig af, at det indsendte materiale er fyldestgørende og indsendt via www.bygogmiljoe.dk
Nedlægning af boliger  Plan og Byg Boligreguleringsloven

4 uger

Sagsbehandlingstiden er afhængig af, at det indsendte materiale er fyldestgørende og indsendt via www.bygogmiljoe.dk
Ejendomsavancebeskatning  Plan og Byg Ejendomsavance-beskatningsloven 2 uger 
Kommuneplantillæg (konkret projekt)  Plan og Byg Planloven 

10 mdr.

Sagsbehandlingstiden er afhængig af, at bygherre selv udarbejder udkast til lokalplan/kortbilag efter aftale med sagsbehandler 
Lokalplaner (konkret projekt)  Plan og Byg Planloven 

10 mdr.

Sagsbehandlingstiden er afhængig af, at bygherre selv udarbejder udkast til lokalplan/kortbilag efter aftale med sagsbehandler 
Fastlæggelse og forespørgsel af adresser og vejnavne  Plan og Byg Bygnings- og Boligregistret

2 uger

Sagsbehandlingstiden er  afhængig af, om sagen kræver udvalgsbehandling. 
Forespørgsel om ændringer i BBR  Plan og Byg Bygnings- og Boligregistret 2 uger
Udlån af offentlige pladser  Plan og Byg   2 uger
Ansøgning om tilladelse til beboelse i
sommerhus 
Plan og Byg Planloven 

2 uger

Sagsbehandlingstiden er  afhængig af, om sagen kræver udvalgsbehandling.