Lukkedage på Rådhuset

Rådhuset er lukket for personlige og telefoniske henvendelser:

• Den 1. maj
• Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
• Grundlovsdag, den 5. juni
• Juleaftensdag, den 24. december
• Dagene mellem jul og nytår (ud over 1. og 2. juledag)
• Nytårsaftensdag, den 31. december.

Desuden holder rådhuset lukket for personlige og telefoniske henvendelser den 2. januar i de år, hvor dagen falder på en fredag, så længe rådhuset i forvejen er lukket for personlige henvendelser fredage.

Ferieplan for folkeskolerne i Halsnæs finder du her Microsoft Word - Ferieplaner for folkeskolerne 2023-26 (halsnaes.dk)

Lukkedage i daginstitutioner i Halsnæs finder du her https://halsnaes.dk/borger/boern-unge-og-familie/dagtilbud-0-til-6-aar