Høns og fugle

Gode råd i forbindelse med hønsehold og naboskab

Snak med dine naboer om deres syn på høns og tag hensyn til deres bemærkninger i forbindelse med placering af hønsehus og indhegning.

Husk at hønsehold kan give lugt- og støjgener. Søg at begrænse disse gener mest muligt. Det kan f.eks. gøres ved:

  • at fjerne gødningen jævnligt
  • at undgå at holde haner
  • at isolere hønsehuset, hvis dyrene alligevel laver generende støj
  • at sørge for ikke at tiltrække skadedyr ved opbevaring og udlægning af foder

Hønsehuset skal opfylde bygningsreglementets regler om placering på grunden. Et godt råd er at spørge kommunens afdeling for byggesager.

Hvis du er generet af din nabo, så start med at henvende dig direkte til ham eller hende og forsøg at find en løsning. 

Du kan her læse reglerne for at holde høns og fugle i Halsnæs Kommune.