Vandhandleplan

I vandhandleplanen kan du se, hvilke tiltag Halsnæs Kommune skal foretage for at opfylde målene i statens vandplaner.

Vandplan (2009-2015)

Vandplanerne har til formål at forbedre det danske vandmiljø. Der er i alt 23 vandplaner, der tilsammen dækker hele Danmark. De skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv.

Planerne skulle have været vedtaget i 2011 men blev underkendt, da der var fejl i proceduren. De blev endeligt vedtaget i oktober 2014. Herefter var det kommunernes opgave hver at udarbejde en vandhandleplan, der skal implementere de konkrete indsatser i Vandplanen.

Du kan se vandplanerne på Naturstyrelsens hjemmeside.

Vandhandleplan 2010-2015 for Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune vedtog en endelig vandhandleplan i september 2015. For Halsnæs Kommune har der udelukkende været indsatser på spildevandsområdet i denne planperiode.

Vandhandleplanerne er gældende indtil udgangen af 2015.

 

Vandområdeplan (2015-2021)

Vandområdeplanerne er anden generation af de danske vandplaner. De skal være færdige og vedtaget d. 22. december 2015, hvorefter de gælder i seks år.

For hvert af de 23 oplandsområder har lokale vandråd og kommuner udarbejdet konkrete forslag til hvilke vandløbsstrækninger, der skal have en ekstra indsats for at forbedre de fysiske forhold, og hvilke indsatser der vil være egnede.

Når vandområdeplanerne er vedtaget, skal kommunerne i gang med at udarbejde nye vandhandleplaner. Forslag til handleplanen skal være vedtaget senest seks måneder efter vandområdeplanens offentliggørelse.