Trafikplaner og trafikprojekter

Der bliver løbende udarbejdet trafiksikkerhedsplaner, skolevejsanalyser, sti- og cykelanalyser samt lokale trafikplaner. Planerne danner grundlag for byrådets valg og prioriteringer af fremtidige trafikprojekter i Halsnæs Kommune.

Du finder planerne her. 

Igangværende projekter

Herunder finder du de igangværende trafikprojekter i Halsnæs Kommune:

Asfaltarbejde

Reparation af huller i belægninger på kommunens offentlige veje bliver foretaget løbende.

Modernisering og renovering af vejbelysning

Her finder du igangværende arbejder med modernisering og renovering af vejbelysning: