Hvem kan få adgang

Der er tilladt kørsel på alle tider af døgnet på samtlige gågadearealer til:

 • brandvæsenets køretøjer
 • ambulancekørsel
 • redningskøretøjer
 • livsvigtig lægekørsel
 • politiets patruljevogne
 • kørsel ved uopsættelig udbedring af pludseligt opståede skader på kommunikations-, forsynings- og afløbsledninger
 • snerydning

Beredskab, ambulancer, politi, akutsygeplejersker, materielgården og Halsnæs Forsyning har adgang til den automatiske stele.

Beboere med adresse i gågaden og erhvervsdrivende med butik/erhverv i gågaden kan ansøge Halsnæs Kommune om tilladelse til at køre i gågaden og adgang til den automatiske stele.

Har du som beboer i gågaden behov for planlagt kørsel med fx sygetransport, Falck mv., og kan af- og påstigning ikke ske væk fra gågaden, kan du søge om en personlig adgang til systemet. Beboere kan også ansøge om midlertidig adgang til flyttebiler.

Ved arrangementer og events kan erhvervsdrivende og Frederiksværk Handelstandsforening ansøge om midlertidig adgang til den automatiske stele.

Husk:

 • Gågaden i Nørregade er ensrettet
 • Det er ikke tilladt at parkere i gågaden
 • Kun af- og pålæsning er tilladt
 • Kørsel og adgang til den automatiske stele skal begrænses til absolut nødvendig kørsel
 • Al kørsel i gågaderne skal foregå på fodgængernes præmisser.

I menuen herunder kan du læse mere om ansøgning og adgang til den automatiske stele. 

Læs mere

Akutsygeplejerskerne har adgang til adgangssystemet. Det sikrer, at de altid kan komme ind i gågaden.

Ambulancer har adgang til adgangssystemet. Det sikrer, at de altid kan komme ind i gågaden.

Ved arrangementer og events kan der ansøges om midlertidig adgang til den automatiske stele. Der er mulighed for, at stelen kan være nede inden for en bestemt tidsperiode - fx i forbindelse med studenterkørsel, veteranbiltræf mv.

Du kan læse mere om afholdelse af arrangementer, ansøgning mv. under Brug af vej - Arrangementer og events eller kontakt Halsnæs Kommune, Trafik og Veje for yderligere informationer.

Beboere med folkeregisteradresse i gågaden kan søge om køretilladelse og adgang til den automatiske stele.

Halsnæs Kommune kontrollerer med folkeregistret, om ansøgeren er bosat i gågaden. Hvis du endnu ikke har fået foretaget adresseændring via folkeregistret, bedes du sammen med ansøgningsskemaet medsende bevis på, at du er bosat i gågaden - fx en lejekontrakt, købskontrakt eller lignende. 

Frederiksborg Brand og Redning har særlig nøgleadgang. Det sikrer, at de altid kan komme ind i gågaden.

Erhvervsdrivende med butik/erhverv i gågaden kan ansøge Halsnæs Kommune om køretilladelse og adgang til den automatiske stele.

De ansatte har som udgangspunkt ikke adgang til kørsel i gågaden. Parkér i stedet på de omkringliggende parkeringsarealer. Der kan undtagelsesvis udstedes køretilladelser til de ansatte, hvis det er nødvendigt for butikkens/erhvervets drift.

Ved flytning kan beboere og erhvervsdrivende i gågaden ansøge om midlertidig køretilladelse og adgang til den automatiske stele til af- og pålæsning med flyttebil.

Af- og pålæsning fra flyttevogne bør ikke foregå i tidsrummet 06.00 – 11.00 af hensyn til butikkernes varelevering.

Der kan ansøges om køretilladelse og adgang til den automatiske stele ved handicapkørsel, hvis det ikke er muligt at parkere på de omkringliggende parkeringsarealer og benytte øvrige hjælpemidler til at komme ind i gågaden. Halsnæs Kommune vil vurdere den konkrete ansøgning fra gang til gang.

Hjemmeplejen færdes primært på cykel og til fods i gågaden.

Levering af mad foregår ved parkering på de omkringliggende parkeringsarealer og levering af maden til fods.

Håndværkere har ikke adgang til kørsel i gågaden, men må parkere på de omkringliggende parkeringsarealer.

Der kan undtagelsesvis gives midlertidig køretilladelse til håndværkeres firmabiler, hvis de er afhængige af deres arbejdsredskaber i bilen, når der udføres arbejde i gågaden.

Dispensationer til håndværkerbiler kan kun udstedes for få dages arbejde og ikke over én måneds varighed.

Ansøgning om dispensationen til kørsel i gågaden med håndværkerbil skal ansøges hos Halsnæs Kommune, Trafik og Veje.

Der kan i forbindelse med særlige begivenheder, fx flytning, sygdom etc., være mulighed for at ansøge om en midlertidig adgang til kørsel i gågaden.

Kontakt Halsnæs Kommune, Trafik og Veje.

Forvent en sagsbehandlingstid for midlertidig køretilladelse på fem arbejdsdage.

Politiet har adgang til adgangssystemet. Det sikrer, at de altid kan komme ind i gågaden.

Pårørende, gæster og kunder har ikke adgang til kørsel i gågaden. Parkér i stedet på de omkringliggende parkeringsarealer.

Beboere med folkeregisteradresse i gågaden kan ansøge Halsnæs Kommune om midlertidig køretilladelse og adgang til den automatiske stele med sygetransport.

Beboere med folkeregisteradresse i gågaden kan ansøge Halsnæs Kommune om midlertidig køretilladelse og adgang til den automatiske stele med fx Taxa og Flextrafik.

Vare-, pakke- og brevindlevering i gågaden foregår i hverdagene i vareindleveringstiden mellem klokken 06.00–11.00. I dette tidsrum vil stelen være nede. På gågadearealet i Nørregade må erhvervsmæssig varetransport kun finde sted inden for dette tidsrum.

Vare-, pakke- og brevindlevering har derfor ikke adgang til adgangssystemet.

Hvis der skal leveres varer, pakker eller breve uden for vareleveringstiden, skal der parkeres på de omkringliggende parkeringspladser, hvorfra varer leveres til fods.