Tilsyn

Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med plejefamilier, anbringelsessteder, botilbud og døgntilbud for udsatte børn og voksne. 

Socialtilsynet har hjemsted på Frederiksberg Rådhus hvor det er forankret i Børne- og Ungeområdet. Der føres tilsyn med sociale tilbud, som er omfattet af følgende lovparagraffer:

  • Døgntilbud efter Servicelovens § 66, nr. 5 og 6 (Børn/unge) 
  • Botilbud efter Servicelovens §§ 107, 108 (Voksne) 
  • Krisecentre efter Servicelovens § 109 
  • Forsorgshjem efter Servicelovens § 110
  • Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter Servicelovens § 101 
  • Botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte efter Servicelovens §§ 83-87, 97, 98.
  • Almenboliglovens §105, stk. 2. 

Du kan læse mere om Socialtilsynet på deres hjemmeside

Halsnæs Kommunes egne tilbud er:

Socialtilsynet har godkendt Halsnæs Kommunes egne tilbud. Tilsynsrapporterne bliver offentliggjort på Tilbudsportalen.