Pensionistlån

Pensionistlån til betaling af tilslutningsbidrag i forbindelse med etablering af kloak.

Som pensionist eller efterlønsmodtager kan du i nogle tilfælde søge om et lån til betaling af tilslutningsbidrag i forbindelse med kloakering.

Du kan få lån til betaling af tilslutningsbidrag til kloak, hvis du har modtaget et påbud fra Halsnæs Kommune om separat kloakering eller kloaktilslutning og du eller din ægtefælle:

 • ejer fast ejendom i Halsnæs Kommune og er tinglyst ejer af ejendommen
 • er bosiddende i Danmark
 • selv bruger ejendommen til beboelse, ejendommen kan både være en helårsbolig eller et sommerhus
 • har friværdi indenfor ejendommens offentlige vurdering

Og opfylder mindst én af følgende betingelser:

 • er fyldt 65 år
 • modtager efterløn
 • modtager folkepension
 • modtager anden social pension (førtidspension, delpension eller invaliditetsydelse) 

Der kan søges om optagelse af et lån, der dækker tilslutningsudgifter og udgifter til det gravearbejde, der er nødvendigt at få udført for at kunne tilslutte til eksisterende anlæg. Lånet dækker ikke udgifter til andet arbejde, som laves i sammenhæng med kloaktilslutningen, f.eks. ny indkørsel.

Hvordan

Du kan søge direkte på Halsnæs Kommunes hjemmeside her eller via ansøgningsskema, som du finder her.

Ansøgningsskemaet skal afleveres fysisk i postkassen på Rådhuset, eller sendes digitalt til mail@halsnaes.dk.

Efter du har indsendt din ansøgning, vil du modtage et brev om lånet er bevilliget eller ej.

Tilbagebetaling

Lånet skal betales tilbage når:

 • ejendommen bliver helt eller delvist solgt
 • låntager flytter
 • låntager dør – dog kan ægtefælle, der sidder i uskiftet bo overtage lånet, hvis ægtefællen opfylder betingelse for optagelse af lånet

Sikkerhed og renter

Halsnæs Kommune tinglyser et skadesløsbrev som sikkerhed for lånet. Der er ingen omkostninger ved oprettelsen af lånet for dig som låner. Halsnæs kommune betaler tinglysningsafgiften.

Der er ikke noget fast minimum eller maksimum beløb på lånets størrelse – men lånet inklusiv renter skal kunne  rummes indenfor friværdien i den senest fastsatte offentlige ejendomsværdi.

Renter beregnes og tillægges lånet hvert år den 31. december.

Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter renteprocenten for et kalenderår ad gangen. Renteudgiften er ikke fradragsberettiget – så du kan ikke trække den fra i SKAT på din årsopgørelse.

Ved tilbagebetaling af lånet gives et rentenedslag på de renter, der er tilskrevet efter den 1. januar 2011. Rentenedslaget er 33% i 2011. Herefter falder rentenedslaget med 1% om året, indtil det i 2023 udgør 25%.