Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Nationalpark Kongernes Nordsjælland blev indviet 29. maj 2018.

Nationalparken består af et stort, sammenhængende bælte af naturområder på tværs af Nordsjælland. Parken forbinder kystlandskaber, åbne landbrugsarealer, søer og skove. Som den eneste nationalpark i Danmark er der tre slotte og mange herregårde, klostre og andre kulturhistoriske seværdigheder.

Områderne består både af statsejet og kommunal natur, der forbindes gennem private områder. 

Nationalparken giver nye og bedre muligheder for turismen. Det kan give øget omsætning for overnatningssteder og restauranter og hos lokale handlende, gårdbutikker med mere.

Det giver også bedre muligheder for at udvikle og markedsføre særlige nationalparkprodukter inden for eksempelvis fødevarer. 

Forarbejdet til nationalparken

Nationalpark Kongernes Nordsjælland har været flere år undervejs. 

12. december 2014 overrakte Halsnæs, Fredensborg, Gribskov, Helsingør og Hillerød kommuner deres forslag til udformningen til miljøminister Kirsten Brosbøl. 

Parken er realiseret i et samarbejdet mellem de fem kommuner, Nordsjællands Landboforening, Sjællandske Familielandbrug og Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug.

Det er den eneste nationalpark, som bygger på et princip om frivillighed. Det betyder, at alle landmænd og store lodsejere har haft mulighed for at vælge nationalparken til eller fra.

Følg arbejdet med nationalparken hos Naturstyrelsen på dette link.