Kystbeskyttelse

Kommunerne har pr. 1. september 2018 overtaget myndigheden for kystbeskyttelse fra Kystdirektoratet. 

Loven om kystbeskyttelse giver mulighed for, at ejendomme langs kysten kan søge om tilladelse til at lave kystsikring mod erosion fra bølger og højvande, både som enkelt ejendom og i fællesskab.

Loven giver desuden mulighed for at, at ejendommen kan sikres mod oversvømmelse ved anlæg af diger eller lignende. 

Halsnæs Kommune har udarbejdet et administrationsgrundlag for kystbeskyttelse, hvor du kan læse om forskellige kystbeskyttelsesmetoder, deres virkning på kysten og kommunens praksis.

Administrationsgrundlaget er en vejledning, som løbende bliver opdateret. Det er derfor ikke alle kystbeskyttelsesmetoder, der er beskrevet. Der er i vejledningen også beskrevet, hvordan du ansøger.

Du finder administrationsgrundlaget på dette link. 

 

Ansøgning 

Når du søger om kystbeskyttelse, skal du bruge et særligt ansøgningsskema og skema til VVM-screening.

Du finder ansøgningsskema i Word her.

Du finder ansøgningsskema som pdf her.

Du finder VVM-screeningsskema på linket her. 

Hvis du ikke selv ejer matriklen, som du søger om tilladelse til at kystbeskytte, skal du også udfylde en grundejererklæring. Du finder skemaet til grundejererklæring på linket her 

Er du i tvivl, kan du læse mere i vejledningen. Du finder vejledningen her. 

Ansøgningen vil blive vurderet efter Lov om kystbeskyttelse samt Vejledning om kystbeskyttelsesmetoder. Ansøgningen vil blive sendt i høring hos øvrige relevante myndigheder og evt. naboer. Lovgivningen kan ses på retsinfo.dk

Tilladelsen skal tinglyses på ejendommen. Husk, at du skal anmelde anlægsarbejde til Halsnæs Kommune på mail@halsnaes.dk senest 14 dage før, at arbejdet går i gang.

Læs mere

I henhold til VVM-bekendtgørelsen er kystbeskyttelsesanlæg omfattet af bilag 2, punkt 10 k (Kystbeskyttelsesanlæg), hvorfor VVM-screeningsskemaet skal udfyldes af ansøger. Hvis du ønsker at få tilsendt en redigerbar fil, kan du skrive til  mail@halsnaes.dk mærket Kystbeskyttelse. Så vil vi sende en word-fil til dig.

VVM-screeningsskema

Alm. vedligehold og drift kan udføres uden særskilt tilladelse, når der ikke ændres på de dimensioner eller materialer, som anlæggets har ifølge tilladelse.

Foreligger der ingen tilladelse, eller er anlægget fra før 1988, skal der søges om tilladelse til kystsikringsarbejdet. Halsnæs Kommune vil så efterfølgende vurdere, om det påtænkte arbejde er en ny sikring, eller om det kan udføres som drift.

Inden driftsarbejde igangsættes, skal det anmeldes til Halsnæs Kommune på mail@halsnaes.dk mindst 14 dage før det påbegyndes. Aktiviteten vil blive vurderet ud fra tilladelsen til kystbeskyttelsesanlægget, og evt. trafik og støjgener vil ligeledes blive vurderet.

Halsnæs Kommune vil kontakte ejer af grunden og bede om dokumentation for tilladelse til kystbeskyttelse. Hvis Halsnæs Kommune bliver opmærksom på en ulovlig aktivitet, skal aktiviteten lovliggøres, ved enten at stoppe aktiviteten eller ved at der opnås en tilladelse.