Klima

 Byrådet i Halsnæs Kommune har i juni 2023 vedtaget en ambitiøs DK2020 klimahandleplan og en tilhørende omfattende klimarobusthedsplan. Nu starter det spændende og stor arbejde med at realisere planerne. Vi håber, at I vil være med til at løse den fælles opgave for kommune, virksomheder og borgere.

Klimahandleplanen er et bidrag til at træffe beslutninger og investere i tiltag, der kan nedsætte vores energiforbrug og gøre kommunen mere klimarobust.

Klimaindsats og ambition

  • Halsnæs Kommune skal være klimaneutral i 2050
  • Kommunens udledning af CO2 skal reduceres til 72% i 2023 sammenlignet med 1990
  • Klimarobust kommune frem mod 2050 - hvordan kan/skal kommunen tilpasses klimaforandringer?
  • Kommunens klimatiltag skal indeholde merværdier, der understøtter de tre pejlemærker i kommunens vision "Halsnæs i bevægelse" om bosætning, sundhed/uddannelse og naturbeskyttelse/grøn omstilling

Klimahandleplanen har to ben frem mod 2050. Det ene ben er at sikre klimaneutralitet i form af CO2-reduktion, og det andet ben er at sikre klimarobusthed i forhold til klimaforandringerne. 

Hvis du er nysgerrig på at læse Halsnæs Kommunes DK2020 klimahandleplan, klimarobusthedsplan samt de tilhørende bilag, kan du finde rapporterne ved at trykke på links længere nede på side.

Klimarobusthedsplan 2023 skal opfattes som en lang mere strategisk plan for klimarobusthed og klimaanalyser end klimatilpasningsplan 2013, der var meget specifik i forhold til konkrete steder og handlinger. 

Hvis du er interesseret i at læse mere om baggrunden for kommunens DK2020 klimahandleplan, kan du finde baggrundsmateriale i bilagene til byrådets beslutning af 22. juni 2023, punkt 309.

Læs mere

 Hvis du ønsker at vide mere om klimapartnerskab og DK2020-projekterne, kan du læse mere her: 

  • Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN). Halsnæs Kommune forpligtede sig til at reducere CO2-udledningen fra egne aktiviteter med 33 procent i 2025 i forhold til 2007. DN valgte i 2020 at udfase klimakommuneaftalerne til fordel for et nyt klimapartnerskab.
  • Kurveknækkeraftale med Elsparefonden reducerede Halsnæs Kommunes elforbrug med 11,7 procent.
  • Aftale med Go’Energi 2012 til 2017 om at nå en samlet besparelse på 32 procent.
  • ESCO-projekt (Energy Service Company): Kommunens bygninger gennemgik en række større energibesparende tiltag. Projektet blev stoppet før aftalens udløb (2009-2021).