Affald

Halsnæs Kommune har affaldsordninger for alle typer affald. 

Halsnæs Forsyning varetager driften af de affaldsordninger, der vedrører indsamling af bioaffald, papir, restaffald, batterier, småt elektronik, glas og storskrald. Desuden står forsyningsselskabet for driften af genbrugspladserne i Hundested og Frederiksværk samt komposteringsanlæg.

Hvis du for eksempel har spørgsmål eller klager vedrørende indsamling af affald fra din ejendom kan du klikke her.

Information om åbningstider på genbrugsstationerne.

Information om Halsnæs Forsyning

Læs mere

Reglerne for, hvordan borgere og virksomheder skal håndtere affald i Halsnæs Kommune, er skrevet i kommunens affaldsregulativer.

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for erhvervsaffald