Voksne med særlige behov

Hvis du har et handicap, psykiske udfordringer eller sociale problemer, kan du her se, hvilke muligheder du har for at søge støtte fra Halsnæs Kommune. 

Halsnæs kommune har en politisk strategi på socialområdet for voksne. Strategien udgør en ramme for den indsats Halsnæs Kommune tilbyder voksne borgere, som har brug for hjælp. Den indeholder en række grundlæggende principper, vi arbejder ud fra. Her kan du læse politisk strategi på socialområdet for voksne.

Langt de fleste tilbud til voksne med særlige behov kræver visitation. Det betyder, at kommunen foretager en konkret, individuel vurdering af dine behov og afgør, om vi kan tilbyde dig den rigtige støtte. Udgangspunktet er at tilbyde den indsats, der på mindst indgribende måde kan dække dine behov. 

For at få rådgivning om mulighederne for hjælp til voksne med handicap, sindslidelser og særlige sociale problemer skal du henvende dig til Åben Rådgivning for voksne. Klik på bjælken nedenfor for mere information om, hvad Åben Rådgivning tilbyder og hvordan du kontakter dem. 

Hvis du i forvejen har en rådgiver i Handicap- og Voksenafdelingen eller Ungeværket, skal du i stedet henvende dig til vedkommende.