Brugerinddragelse

Overordnede retningslinjer for indflydelse og inddragelse af brugere og pårørende i voksen-handicapområdets tilbud.

Ifølge servicelovens § 16 skal kommunalbestyrelsen sørge for at brugerne af tilbud efter serviceloven får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen.

Det fremgår også af servicelovens § 16, at kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indflydelsen efter serviceloven.

Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgave.

Disse rammer beskriver de overordnede retningslinjer for indflydelse og inddragelse af brugere og pårørende i voksen-handicapområdets tilbud
på:

  • Sølager Værksteder
  • Botilbuddene
  • Center for Voksenstøtte

Samarbejdet konkretiseres med afsæt i disse rammer i de enkelte tilbud,hvortil der udarbejdes lokale vedtægter, retningslinjer eller beskrivelser afhængig af behov og inddragelsesform.

Du kan læse mere i pjecen Brugerinddragelse og indflydelse på voksenområdet.