Digital post

Alle foreninger, der har et CVR-nummer, er omfattet af loven om Offentlig Digital Post. Det gælder også foreninger, som har et CVR-nummer, fordi de frivilligt har ladet sig registrere i CVR (frivillige foreninger). Postkassen er gratis og giver hurtig adgang til sikker post fra det offentlige.

Det er blandt andet her foreningen modtager tilsagnsbreve hvis der er ansøgt om folkeoplysningstilskud eller ansøgt støtte gennem kommunens puljer. 

Foreninger i CVR registeret 

For at få digitalt post skal I oprette jer som forening i CVR. Det er også I CVR at I skal registrere eventuelle foreningsmæssige ændringer. Hvis foreningen ophører med at være registreret i CVR, bliver foreningens postkasse i Digital Post automatisk lukket. Hvis en foreningen er ophørt, skal dette indberettes til CVR. Det samme gælder, hvis foreningen skal ændre, forny eller lukke et CVR- nummer. Når en forening har indberettet, at den er lukket, er den ikke længere omfattet af loven om Offentlig Digital Post. 

Du kan kun søge fritagelse, hvis der ikke er internetadgang på den adresse, hvorfra din forening er registreret.

Print, udfyld blanketten herunder og aflever den i Borgerservice, Rådhuspladsen 1, Frederiksværk. Fritagelse har virkning fra fritagelsesdatoen og udløber den 1. november i det andet kalenderår efter registreringen.