Spildevand

Her kan du finde oplysninger om kloakering og spildevand i Halsnæs Kommune og se Halsnæs Kommunes spildevandsplan.

Kloakerede områder

Det offentlige afløbssystem til spildevand i Halsnæs Kommune består af cirka 550 km ledninger, hvori spildevandet løber og pumpes via 583 pumpestationer til rensning på enten Melby renseanlæg eller det mindre renseanlæg i St. Havelse. Det er Halsnæs Forsyning, der vedligeholder kommunes offentlige kloakker og renseanlæg. Det er grundejers eget ansvar at vedligeholde den private del af kloakken, dvs. typisk fra en skelbrønd placeret nær vejen og ind til de forskellige installationer på grunden.

Har du spørgsmål eller problemer med kloakken, kan du se mere hos Halsnæs Forsyning.

Håndtering af spildevand i det åbne land

En del sommerhuse, ejendomme beliggende i landbyer eller mere spredt bebyggelse er ikke tilsluttet det offentlige kloaksystem. Disse ejendomme håndterer deres spildevand i mindre private eller private fællesanlæg. Det er Halsnæs Kommune, der giver tilladelse til håndtering af spildevand i det åbne land.