Genoptræning

Kommunalt tilbud om genoptræning og behandling foregår i Træning og Aktivitet, som har base i Nørregade 87, Hundested.

Genoptræning og behandling består af følgende indsatser:

 • Genoptræning efter hospitalsbehandling
 • Genoptræning og vedligeholdelse uden hospitalskontakt
 • Vederlagsfri fysioterapi
 • Rehabiliteringstilbud
 • Forebyggende indsats, råd og vejledning til børn under 18 år
 • Hverdagsrehabilitering
 • Selvtræning i Hundested målrettet pensionister

Du kan få tilbud om gratis genoptræning, hvis du er svækket pga. sygdom.

Læs mere

Det er sygehusets læger, der vurderer, om du har behov for genoptræning. Sygehuset skriver en individuel genoptræningsplan til dig, som sendes til kommunen.

Herefter kontakter kommunen dig med et konkret tilbud om genoptræning.

Hvis du har behov for specialiseret genoptræning, er det sygehuset, der tilbyder dig genoptræning.

Frit valg af genoptræningssted

Med en genoptræningsplan fra et sygehus kan du vælge at gå til genoptræning i en anden kommune end den, du bor i, hvis den anden kommune har kapacitet til det.

Hvis du har fået problemer med at klare det, du plejer i din dagligdag, fordi du er eller har været syg, kan du få tilbud om træning, uden at du har været på sygehuset.

Tal med din læge om mulighederne for genoptræning.

 • På et sygehus
 • På et sundhedscenter
 • I et genoptræningscenter
 • I dit eget hjem

Du skal henvende dig til din læge eller til kommunen for oplysninger om genoptræning.

Hvis du har en henvisning fra din læge, kan du få tilskud til behandling hos en privatpraktiserende fysioterapeut.

Du kan få vederlagsfri (gratis) fysioterapi, hvis:

 • du har et svært fysisk handicap
 • du har en funktionsnedsættelse som følge af fremskridende sygdom
 • din tilstand er varig.

Hvordan søger jeg om vederlagsfri fysioterapi?

Du skal have en henvisning fra en læge for at få vederlagsfri fysioterapi. Det kan være din praktiserende læge eller en speciallæge, der behandler dig for den sygdom eller det handicap, der kræver fysioterapi.

Din sygdom eller dit handicap skal være nævnt på diagnoselisten i ”Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi”.

Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi finder du via dette link.

Halsnæs Kommunes dag- og aktivitetstilbud er i virksomheden Træning og Aktivitet. Tilbuddet er for alle pensionister og efterlønsmodtagere, der har behov for fysisk, psykisk eller social stimulering, eller har pårørende med behov for aflastning.

Aktiviteten har desuden et tilbud særligt målrettet til borgere med demens. Formålet er at give samvær og nærhed til demente, at skabe netværk med andre demente samt at aflaste de/den nære pårørende. Der er fokus på at skabe trygge, vante og tilpas stimulerende rammer.

Halsnæs Kommunes dag- og aktivitetstilbud holder til på Søndergade 81 A, Hundested.  

Sådan søger du

Du skal rette henvendelse til Dag- og aktivitetstilbuddet på telefon 30 69 61 16

Træning og Aktivitet stiller et udvalg af fysioterapiens forskellige maskiner og træningsredskaber til rådighed for borgere, der ikke har et reelt behandlingsbehov, men har brug for at vedligeholde og styrke deres funktionsniveau.

Du skal være enten førtidspensionist eller folkepensionist for at kunne benytte tilbuddet.

For yderligere information og tilmelding, kontakt administrationen på telefon 30 69 61 16.

På Sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente. Du kan tilgå sundhed.dk via dette link.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Du kan læse om typiske spørgsmål og svar om klager på Ankestyrelsens hjemmeside via dette link.

Besked om, og afbud til Træning og Aktivitet

Tlf.: 51 67 54 65
Kl. 8.00-9.00 og 12.30-13.00

Besked om, og afbud til Aktiviteten

Tlf.: 40 21 63 65
Kl. 8.00-9.00 og 12.30-13.00