Dansk Statsborgerskab - Grundlovsceremoni

Grundlovsceremoni for nye statsborgere i Halsnæs Kommune

Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, er det fra 2020 politisk besluttet, at man skal deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven.

Halsnæs Kommune inviterer kommunens nye statsborgere til grundlovsceremoni:

  • Torsdag den 26. september 2024, kl. 15.00 i Byrådssalen på Rådhuset.

Du skal medbringe gyldig legitimation. Du skal være bosat i Halsnæs Kommune, og du skal tilmelde dig arrangementet.

Ved tilmelding skal du oplyse:

  • Dit fulde navn, adresse og cpr.nr.
  • Dit mobiltelefonnummer
  • Din e-mailadresse
  • Hvor mange gæster du ønsker at medbringe. Du kan maksimalt medbringe fire gæster.

Når vi har modtaget din tilmelding, vil du modtage en kvittering.

Tilmeldingsfrist er torsdag den 5. september 2024 kl. 12.00 via borger.dk eller din digitale postkasse til mail@halsnaes.dk med att.: Ledelsesbetjening og Kommunikation – i emnefeltet skriver du ”Grundlovsceremoni”.