Affaldsplan 2019 - 2030

Halsnæs Kommune planlægger løbende de kommunale aktiviteter, der vedrører affald. Den sidste affaldsplan er vedtaget af Byrådet den 12. september 2019. Den gælder frem til 2030, men skal revideres i 2024.

Affaldsplanens første del omhandler temaer, indsatsområder og aktiviteter - dels de fire overordnede temaer for affaldshåndteringen i Halsnæs Kommune, dels de 11 indsatsområder og 36 aktiviteter som kommunen og Halsnæs Forsyning sammen vil gennemføre i planperioden.

Temaerne er:

  • Mere og bedre genanvendelse
  • Smartere affaldsløsninger
  • Sammen om affaldet
  • Skadelige stoffer ud af affaldet

Affaldsplan 2019 – 2030 affald + mennesker = ressourcer

Affaldsplanens anden del viser udviklingen af affaldsmængderne i Halsnæs Kommune

Halsnæs kommunes affaldsplan 2019 – 2030 Bilag 1 kortlægning

Halsnæs Kommunes affaldsplan 2019 – 2030 bilag 2 fremskrivning af affaldsmængder