Affaldsregler

De fleste regler om erhvervsaffald står i bekendtgørelsen om affald og i Halsnæs Kommunes erhvervsaffaldsregulativ.

Blandt andet:

  • Hvad kommunen kan opkræve af affaldsgebyrer. Affaldsaktørbekendtgørelsen kap. 5
  • Krav til kildesortering af affald. Affaldsbekendtgørelsen kap. 9
  • Farligt affald skal anmeldes til kommunen og håndteres korrekt. Affaldsbekendtgørelsen kap. 10.
  • Affaldsproducenten skal sørge for at deres affaldsmængder bliver registret i statens affaldsdatasystem. Registreringen kan laves af indsamlingsvirksomheden eller anlægget, der behandler affaldet. Affalds aktør bekendtgørelsen kap. 7 og Bekendtgørelse om affaldsdatasystemet.
  • Krav om anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og screening for problematiske stoffer PCB. Affaldsbekendtgørelsen kap. 11. 

De kommunespecifikke regler står i regulativ for erhvervsaffald  for Halsnæs Kommune. Blandt andet er der regler for virksomheders benyttelse af dagrenovationsordninger, krav til sortering og hvilke anlæg, Halsnæs Kommune anviser affald til.