Støtte til en selvstændig tilværelse

Hvis du har svært ved at få din hverdag til at hænge sammen, få struktur på tilværelsen eller har sociale problemer, kan det være du har brug for støtte til at få din daglige tilværelse til at fungere bedre. 

Det kan du først og fremmest få i Åben Rådgivning for voksne. Her kan du få rådgivningssamtaler og du kan få bevilget workshops- og gruppeforløb eller et individuelt støtteforløb på op til 6 måneder.
 
Hvis vi sammen i de indledende samtaler, undervejs eller ved afslutningen af dit forløb i Åben Rådgivning vurderer, at du har brug for mere hjælp til at løse dine udfordringer, vil medarbejderne hjælpe dig videre til yderligere støttemuligheder.
 
Er du under 30 år, skal du henvende dig i Ungeværket
 

Hvad er støtte til en selvstændig tilværelse?

Formålet med støtten er, at du kan tage hånd om dig selv og fastholde eller udvikle en så selvstændig tilværelse som muligt. 
 
Du får vejledning og støtte til at udvikle eller fastholde de færdigheder, du skal bruge for at kunne få dit hverdagsliv til at fungere. 
 
Når vi yder støtte, tager vi altid udgangspunkt i din livssituation, dine ønsker og drømme, det du i forvejen kan, og det dit netværk kan byde ind med. 
 
Vi vil typisk have fokus på et eller flere af disse områder:
  • Vejledning og øvelse i at strukturere din hverdag, holde styr på din økonomi og boligsituation. 
  • Motivation og støtte til at begynde eller fastholde behandlingsforløb, gå til lægen mv. 
  • Hjælp til hvordan du får/ fastholder sociale netværk og et liv med arbejde og uddannelse.
  • Støtte og vejledning, så du selv kan strukturere og udføre praktiske daglige opgaver som fx oprydning og rengøring, tøjvask, indkøb, madlavning og personlig hygiejne. 
 Støtten er baseret på hjælp til selvhjælp, dvs. at du skal lære og træne færdighederne. Det er hensigten, at du efterhånden skal kunne klare flere opgaver selv eller få mindre hjælp til opgaverne. 
 
Hvis du kan bruge hjælp fra tilbud, som findes andre steder, vil vi hjælpe dig med kontakten hertil.  Det kan fx være hjælp til digitale løsninger i Borgerservice, kommunale sundhedstilbud (fx Lær-at-tackle kurser), frivillige foreningers aktiviteter, aktivitetshuset Paraplyen mv. Ligeledes hvis du kan få den nødvendige støtte gennem dit netværk eller ved brug af hjælpemidler.

Læs mere

Du har mulighed for at få støtte i Åben Rådgivning (efter servicelovens § 82a-b), hvis du har nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller sociale problemer eller er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelser eller sociale problemer.

Hvis støtten i Åben Rådgivning ikke er tilstrækkelig til at løse din udfordringer, vil vi afdække om socialpædagogisk støtte (efter servicelovens § 85) vil være en mulighed. 
 
For at få socialpædagogisk støtte efter § 85 skal du have en betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det kan fx betyde at dine problemer er mere sammensatte, de tager længere tid at løse eller du har brug for større grad af vejledning fra medarbejdere for at lære eller vedligeholde dine færdigheder.
 
Sådan et støtteforløb vil typisk blive varetaget af Center for Voksenstøtte, men ligner det vi også tilbyder i Åben Rådgivning for voksne.
 
Du skal i begge tilfælde have behov for pædagogisk hjælp til at udvikle eller vedligeholde dine færdigheder, så du kan tage mest muligt ansvar for dit liv. 
 
Hvis der er praktiske opgaver eller personlig pleje, som du slet ikke kan klare at udføre selv, f.eks. rengøring, kan du kontakte Sundhed og Ældre for at høre om dine muligheder for at få hjælp til disse opgaver.

Når du får støtte vil vi sammen med dig sætte nogle mål for, hvad du skal opnå, og vi vil løbende følge op på, hvordan det går med dine mål og dine behov. På den baggrund justeres dine mål og din plan, hvis der er behov for det. Dit forløb afsluttes, når du har opnået dine mål, hvis du ikke længere er i målgruppen for støtte eller ikke mere ønsker støtte.

Dit støtteforløb vil være fleksibelt både i form, indhold og intensitet. Det betyder, at vi ud fra dine behov og din udvikling undervejs kan skrue på:
  • om dit forløb skal foregå i workshops, individuelt eller digitalt
  • hvor ofte du har brug for støtte
  • hvilke mål, der skal være særligt i fokus.  
Støtteforløbet vil som udgangspunkt foregå i workshops eller grupper med andre i samme situation. Workshops og grupper kan være med til at danne et netværk, som kan støtte dig også efter, at du har afsluttet dit forløb. I særlige tilfælde kan du få individuel vejledning. Hér vil der være fokus på, hvordan du bliver klar til at modtage støtte i workshop eller grupper. 
 
Som udgangspunkt foregår støtten i dagtimerne på hverdage.
 
I Åben Rådgivning kan et individuelt støtteforløb maksimalt vare 6 måneder. 

Et støtteforløb i Åben Rådgivning (§ 82 a-b) kan sættes hurtigt i gang, da den bevilges af Åben Rådgivning efter de indledende samtaler. Du kan ikke klage over afgørelsen.

Socialpædagogisk støtte (§ 85) kræver en grundigere udredning og visitationsprocedure, og der går derfor længere tid, før du får en afgørelse og støtten eventuelt kan igangsættes. Du kan se mere om sagsbehandlingstiden her. Forløbet bevilges af visitationsudvalget for Handicap og Voksen. Du kan klage over afgørelsen. 
 

Det er frivilligt at modtage støtte. Derfor forventer vi, at du er motiveret for at samarbejde omkring forløbet, og at du overholder vores aftaler. Ligesom vi forventer, at du møder op til aktiviteter, du har aftalt at deltage i. Hvis du ikke møder op, vil vi sammen finde ud af, hvad der skal til for at du kan deltage. 

Derudover forventer vi, at du selv kan transportere dig til det sted, hvor dit forløb foregår. Hvis du ikke kan det, vil vi som en del af støtten arbejde på, at du kan blive selvtransporterende.  

Forløbet er gratis for dig, men der kan være nogle udgifter, du selv skal betale i forbindelse med at du deltager i eller træner aktiviteter. Det kan være fx være udgifter til togbilletter.

Hvis du mener, at du har behov for støtte til et selvstændigt liv, skal du henvende dig til Åben Rådgivning for voksne.

I åbningstiden kan du komme ind til Åben Rådgivning og få en samtale med det samme.

Eller du kan få telefonisk rådgivning ved at ringe til Åben Rådgivning for voksne på telefon  29 60 34 77

Du kan også skrive til Åben Rådgivning på borger.dk til Halsnæs kommune, eller hvis du har en sikker mail kan du skrive til aaben_raadgivning@halsnaes.dk.

I højsæson for ferie: Uge 26-29, 42, 51-52, samt uge 7 og dagene op til påske vil der være lukket for personlige henvendelser.

Adresse: Hermannsgade 3, 3300 Frederiksværk. 

Åbningstiden er:

Mandag kl. 10.00-13.00
Torsdag kl. 12.00-14.00.

Telefontiden er:

Mandag kl. 9.00-13.00
Tirsdag  kl. 9.00-13.00
Onsdag kl. 9.00-13.00
Torsdag kl. 10.00-17.00
Fredag lukket

Et forløb i Åben Rådgivning for voksne bevilges efter Servicelovens § 82 a og Servicelovens § 82 b.

Socialpædagogisk støtte bevilges efter Servicelovens § 85.

Denne beskrivelse udgør Halsnæs Kommunes kvalitetsstandard for støtte til en selvstændig tilværelse vedtaget af Byrådet i 2021.

Byrådet har også vedtaget en række grundlæggende principper, der er en ramme for vores vurderinger og tilbud. Du kan læse mere om principperne i den politiske strategi her.