Sagsbehandlingstider

Nedenfor er en oversigt over sagsbehandlingstider på Handicap og Voksenområdet.

Sagsbehandlingstiden regnes fra Handicap og Voksenafdelingen modtager en ansøgning om en ydelse på et konkret område, til der skal være truffet en afgørelse. Sagerne tilstræbes behandlet så hurtigt som muligt. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, orienteres borgeren om, grunden til forsinkelsen og hvornår borgeren kan forvente en afgørelse.

Her kan du finde en liste over sagsbehandlingstider i Social Service og Familier.