Master og strategiplaner

Strategi-, master- og helhedsplanerne udarbejdes for at sikre den overordnede planlægning i Halsnæs Kommune.

Forud for en kommuneplan, skal der udarbejdes en Plan Strategi der udstikker retningen, og kommer med temaer til kommuneplanen.

Planstrategi 2023

Der er de seneste år blevet udarbejdet flere større Master- og Helhedsplaner.

Formålet er, at sikre at lokalplanlægningen sker på et strategisk grundlag.

Analyse for Stålsat By