Opsætning af plakater

Regler for opsætning af skilte og plakater til arrangementer

Der afholdes mange forskellige offentlige arrangementer i Halsnæs Kommune og arrangørerne har behov for at henlede publikums interesse for disse arrangementer og ofte er opsætning af plakater på vejarealer en forudsætning for at arrangementerne kan finansieres og finde sted.

Kommunen har også et ønske om at undgå, at hele byen bliver skæmmet af hundredvis af plakater overalt. Derfor skal der i hvert enkelt tilfælde søges om tilladelse hos By og Miljø, Trafik og Veje.

Der skal ikke længere søges om tilladelse til ophængning af valgplakater, men reglerne i lov om valgplakater skal overholdes. Regler for opsætning af valgplakater

Se Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer for ophængning af valgplakater