Krisecenter

Selvom du ikke har synlige mærker på kroppen, kan du godt være udsat for vold.

Vold kan være fysisk, psykisk, materiel eller økonomisk. Hvis du er udsat for en eller flere typer vold i dit familie- eller samlivsforhold, kan du kontakte Åben Rådgivning for voksne for hjælp. 

Her kan du blandt andet få råd og vejledning om krisecentre, hvor du har mulighed for at tage ophold.

Der findes både krisecentre for kvinder og mænd. Ligesom der findes særlige krisecentre, hvis du er udsat for æresrelateret vold eller konflikt. 

Du kan se en oversigt over alle krisecentre i Danmark her. 

Du kan også kontakte et krisecenter uden først at kontakte kommunen. Det er lederen af krisecenteret, der afgør, om du opfylder kriterierne for at få ophold på centret.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad der gælder, hvis du tager ophold på et kvindekrisecenter. Hvis du har brug for en anden type krisecenter, kan Åben Rådgivning eller krisecentret rådgive dig om, hvilke betingelser der er for at tage ophold dér, og hvilken hjælp de kan tilbyde. 

Læs mere

Et kvindekrisecenter er et midlertidigt tilbud om akut støtte og rådgivning. På et krisecenter får du: 
  • et midlertidigt, sikkert sted at være
  • råd og vejledning til at afklare din situation
  • hjælp, der tager udgangspunkt i din situation.
Vi lægger vægt på, at den støtte, du får, er hjælp til selvhjælp, så du bevarer ansvaret for dit liv og for at nå dine mål. Formålet er, at du igen kan klare dig selv så hurtigt som muligt.
 
Sammen laver du, krisecenteret og Halsnæs Kommune en konkret plan for dit ophold med udgangspunkt i din situation, dine ressourcer og behov.
 
Du vil få tilbud om 10 timers psykologbehandling i forbindelse med dit ophold. Hvis du har børn med, bliver de også tilbudt 4-10 timers psykologbehandling.  
 
Du kan søge om ophold på kvindekrisecenter, hvis: 
  • du er kvinde
  • du har været udsat for vold eller trusler om vold i dit familie- eller samlivsforhold  
  • du har lovligt ophold i Danmark.
Du kan have dine børn under 18 år med på krisecentret.

Under dit ophold på krisecentret vil Halsnæs Kommune tilbyde dig kontakt med en rådgiver.

Formålet med rådgivningen er at bidrage til, at du og dine eventuelle børn kan få en ny og mere stabil tilværelse. Vi kan tilbyde dig rådgivning i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen m.v. Din rådgiver vil være et gennemgående bindeled i forhold til fx andre myndigheder. 

Rådgivningen iværksættes så tidligt som muligt efter din indflytning og gives, indtil du er etableret i din egen bolig. Hvis du flytter til en ny kommune efter dit ophold på krisecentret, vil det være den nye kommune, som giver dig rådgivning.

Du kan vælge at være anonym i forhold til kommunen. I det tilfælde kan vi kun tilbyde dig rådgivning af mere generel karakter og ikke i forhold til dine konkrete udfordringer eller behov for koordinering med andre.

Hvis du har børn med på krisecenter, får Familieafdelingen i Halsnæs besked om dette. Hvis der er bekymring for barnet, vil du få tilknyttet en familierådgiver. 

Vi forventer: 
  • at du indgår aktivt i samarbejdet omkring målene for dit ophold på krisecenteret
  • at du arbejder aktivt for en fremadrettet løsning på dit boligproblem
  • at du gør opmærksom på forhold, som kan ændre din indsats, fx hvis din indkomst ændrer sig, eller hvis du får bolig i anden kommune. 

Kommunen betaler for dit ophold på kvindekrisecenter. Der vil dog være en egenbetaling, som du skal betale. Egenbetalingen fastsættes efter lovgivningen. Du kan se den gældende takst her

Det er kommunen, der opkræver egenbetalingen. Du kan ansøge Halsnæs Kommune om at få nedsat egenbetalingen på grund af din økonomi.

Derudover kan krisecentret fastsætte en betaling for kost og vask mm., som du skal betale direkte til stedet. 

Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte Åben Rådgivning for voksne. Vi kan vejlede og hjælpe dig med at få kontakt til et krisecenter. 

Du kan også selv henvende dig til et krisecenter - eller bede venner eller familie om hjælp til at opsøge et krisecenter. 

Du kan også henvende dig til Lev uden vold. Lev uden vold har en døgnåben hotline og juridisk rådgivning.  

Ophold på kvindekrisecenter bevilges efter Servicelovens § 109. 

Denne beskrivelse udgør Halsnæs Kommunes kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter vedtaget af Byrådet i 2021. 

Byrådet har også vedtaget en række grundlæggende principper, der er en ramme for vores vurderinger og tilbud. Du kan læse mere om principperne i den politiske strategi her.