Bygningsbevaring

Registrering af bevaringsværdige bygninger i Halsnæs Kommune.

I Halsnæs Kommune ønsker vi at værne om de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, som kendetegner kommunen. Dette gør vi bl.a. ved at registrere bevaringsværdige bygninger.

I 2014 registrerede Halsnæs Kommune ejendomme fra før 1959 i bymidterne i Frederiksværk og Hundested.

Halsnæs Kommune benytter den såkaldte SAVE-metode til at vurdere bygningers bevaringsværdi. SAVE er en sammenskrivning af ”Survey of Architectural in the Enviroment” (kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet).

Metoden bygger på en vurdering af fem forskellige forhold ved en bygning:

  • Arkitektonisk værdi
  • Kulturhistorisk værdi
  • Miljømæssig værdi
  • Originalitet
  • Tilstand

Hvert af disse forhold vurderes på en skala fra 1-9 og sammenfattes til en samlet bevaringsværdi for bygningen. Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kulturhistoriske og miljømæssige værdi - har bygningen en interessant lokal eller generel samfundsmæssig fortælling. Har bygningen en betydning for omgivelserne, understøtter den en fortælling i området, eller har den dannet forbillede for andre bygninger. Endvidere om den afspejler et godt eksempel på tidens arkitektur, om den er vedligeholdt eller ombygget i tråd med bygningens originale udtryk.

Karakterene 1-4 regnes for høj værdi, 5-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi. Bygninger med bevaringsværdien 1-4 udpeges som bevaringsværdige.

Bevaringsværdien siger naturligvis intet om, hvorvidt et hus er godt at bo i. At bygningen bliver betegnet som bevaringsværdig betyder ikke, at det er fredet, men betyder at husets facader og tag ikke må ændre karakter i bl.a. materialevalg og proportioner etc.

Det er fagfolk ansat af Halsnæs Kommune, der foretager registreringerne ud fra SAVE metoden.

Yderligere information

Når den samlede registrering er endelig, kan du se vurderingerne med billeder, anbefalinger og bemærkninger via et link her, samt på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside i databasen over fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB): www.kulturarv.dk/fbb.