Handicaprådet

Handicaprådet rådgiver Byrådet i Halsnæs Kommune i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål vedrørende handicappede. 

Rådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer, men rådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager. Vedtægt for Handicaprådet for Halsnæs Kommune.

Danske Handicaporganisationer (DH) og KL har sammen skrevet en pjece om de kommunale handicapråd. Pjecen giver gode råd og vejledning til rådene.

Årsberetning 2022 for Handicaprådet i Halsnæs Kommune

Årsberetning 2021 for Handicaprådet i Halsnæs Kommune

Årsberetning 2020 for Handicaprådet i Halsnæs Kommune

Dagsorden/referat

Læs mere

Rådet består af 6 medlemmer heraf tre medlemmer fra Danske Handicaporganisationer (DH-Halsnæs) og tre medlemmer udpeget af Byrådet.

Handicaprådets medlemmer:

  • Anna Marie Knudsen, DHF (Dansk Handicap Forbund) - indstillet af Danske Handicaporganisationer. Formand for Handicaprådet
  • Stephan Jensen, UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen (tidligere PTU) - indstillet af Danske Handicaporganisationer 
  • Per Knudsen, Dysleksiforeningen Nordsjællandskredsen - indstillet af Danske Handicaporganisationer
  • Thue Lundgaard (Ø), byrådsmedlem
  • Tommy Frøslev (A), byrådsmedlem. Næstformand i Handicaprådet
  • Ole S. Nielsen (O), byrådsmedlem.

Kontakt

Anna Marie Knudsen
Formand
Tlf.:  26 18 38 46
nussen1130@gmail.com

Der afholdes 4 ordinære møder om året.


2024:

29. februar
28. maj
29. august
7. november