Fleksydelse

Har du været i fleksjob, og har du indbetalt fleksydelsesbidrag, har du mulighed for at modtage fleksydelse, når du når fleksydelsesalderen.

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler fleksydelse

Fleksydelse er en tilbagetrækningsydelse – det vil sige en udbetaling til dig, der er visiteret til fleksjob, og som ønsker at holde op med at arbejde nogle år før, du når folkepensionsalderen. Fleksydelse er en slags efterløn til fleksjobbere.

Du bliver automatisk tilmeldt fleksydelsesordningen, når du bliver visiteret til fleksjob. For at kunne få fleksydelse skal du desuden
  • have nået fleksydelsesalderen
  • være i fleksjob eller være visiteret til fleksjob (og have været det i mindst tre måneder)
  • betale fleksydelsesbidrag
  • opfylde kravene om anciennitet fra a-kasse og indbetaling til efterløn / fleksydelse
  • have opgjort din pensionsformue
  • bo i Danmark eller et andet EU-/EØS-land, Færøerne, Grønland, Schweiz eller Storbritannien

Du kan give en anden fuldmagt til at handle på dine vegne i kontakten med Udbetaling Danmark.

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler fleksydelse. Har du spørgsmål om fleksydelse, kan du finde svar på borger.dk/fleksydelse.

Her kan du fx:

  • oplyse om ændringer til din fleksydelse
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål om fleksydelse.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte Udbetaling Danmark, Fleksydelse:

Indhold fra borger.dk