Puljeoverblik

Som borger, forening eller virksomhed i Halsnæs Kommune kan du søge penge til projekter fra fem forskellige puljer. Her får du et overblik over puljer og muligheder.

Har du eller I et projekt i tankerne, så læs de enkelte puljers formål og kriterier og se, hvor projektet kan passe på beskrivelsen. Hvis du har spørgsmål til din ansøgning, er der altid mulighed for vejledning ved at kontakte de administrativt ansvarlige for den relevante pulje.

Visionspulje 2024 -  473.148 kroner - puljen er uddelt for 2024

Visionspuljen kan søges af borgere, foreninger, partnerskaber og erhvervsliv, der ønsker støtte til at videreudvikle eller igangsætte et projekt, der er med til at levendegøre Vision 2035 – Halsnæs i bevægelse – samt gøre Halsnæs til et endnu mere attraktivt sted at bo og leve. Ansøgningerne vurderes administrativt af Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv, og drøftes og godkendes politisk i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati. 

OBS: Ansøgningsfristen for 2024 er den 16. februar 2024 kl. 12.00. Fristen er overskredet.

Halsnæs Kulturelt Samråds pulje 2024 - 316.890 kroner 

Halsnæs Kulturelt Samråd er paraplyorganisation for foreninger i Halsnæs Kommune, hvis hovedformål er at udøve, arrangere og/eller formidle kulturelle aktiviteter. Halsnæs Kulturelt Samråd fordeler kommunale midler til lokale, kulturelle aktiviteter og arrangementer på baggrund af konkrete ansøgninger.

Puljen kan bevilge støtte til planlagte, kulturelle arrangementer og aktiviteter inden for kommunen, hvortil der er offentlig adgang, samt til særlige foreningsaktiviteter.

Ansøgninger sendes til Halsnæs Kulturelt Samråd via e-mail til halsnaeskultur@mail.dk og behandles løbende og månedsvis. 

Folkeoplysnings- og Udviklingspulje 2024 - 71.000 kroner

Halsnæs Kommune råder over en særlig Folkeoplysnings- og Udviklingspulje til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde samt til aktiviteter og udviklingsprojekter på kultur- og idrætsområdet generelt.

Formålet med Folkeoplysnings- og udviklingspuljen er at skabe økonomisk mulighed for at udvikle eller videreudvikle initiativer og udviklingsprojekter på kultur- og idrætsområdet, herunder aktiviteter i relation til det frivillige, folkeoplysende foreningsarbejde. Selvom det ikke er et krav, lægges der vægt på, at projekterne helt eller delvist retter sig mod befolkningsgrupper, som ikke tiltrækkes af eksisterende udbud af aktiviteter på kultur- og idrætsområdet.

Frivilligt socialt arbejde, § 18 pulje 2024 - 255.000 kroner 

Halsnæs Kommune uddeler økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Midlerne tildeles hovedsageligt til lokale frivillige og sociale organisationer, lokale afdelinger af landsorganisationer samt andre frivillige initiativer. Der kan søges til aktiviteter, som har et socialt sigte. Tilskud til frivilligt socialt arbejde gives via Servicelovens § 18.

Ansøgningsfristerne ligger fast og er 2. marts og 14. august. 

Pulje til idræts-, motions- og friluftsfaciliteter 2024 - 1.000.000 kroner.

Halsnæs Kommune har en pulje til investeringer i idræts-, motions- og friluftsfaciliteter. Puljen er til både etablering af anlæg, renovering af anlæg og indkøb af udstyr.

Alle idræts-, frilufts- og motionsaktører hjemmehørende i Halsnæs Kommune kan søge puljen, dog ikke kommercielle aktører. 

Ansøgningsfristen er d. 1. marts 2024, kl. 12.00. Fristen er overskredet.

LAG gearingspulje 2024 - 226.000 kroner 

I nogle tilfælde kan Halsnæs Kommune medfinansiere LAG-projekter. Det vil typisk være foreninger (også foreninger af virksomheder), der kan ansøge gearingspuljen, som er en medfinansieringsmulighed. Puljen uddeles kun til LAG projekter der har modtaget støtte, og som er indstillet af LAG bestyrelsen. Projektet skal derudover have værdi for kommunen og passe til kommunens Vision 2035.

Du kan læse mere om LAG Gribskov-Halsnæs, frister og kriterier og søge via deres hjemmeside. Når bestyrelsen har behandlet ansøgningerne vil modtagerne blive vejledt i hvordan der søges i gearingspuljen.