Støttet beskæftigelse

Din virksomhed kan støtte dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere til at styrke deres kvalifikationer gennem virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelser.

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik kan være en god start, når du søger nye medarbejdere. Du får den ledige i praktik i en periode og skal hverken betale løn eller forsikring.

Du får mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job eller med løntilskud umiddelbart efter virksomhedspraktikken. Er der behov for kurser inden ansættelsen, tilrettelægger du dem sammen med jobcenteret. 

Jobcentret formidler kontakt mellem dig og en ledig.

Løntilskud

Ansæt en ledig med tilskud. På den måde får du god tid til at danne dig et indtryk af, hvordan den pågældende arbejder - fagligt og i samarbejdet med kollegerne. En fordel for dig og for den ledige.

Du møder en potentiel ny medarbejder, og den ledige får prøvet sig selv af i et konkret job.

Det er individuelt om den ledige opfylder betingelserne for at der kan etableres et løntilskud. Hvis den ledige opfylder betingelserne, kan der gives tilbud om løntilskud i op til 6 måneder hos private arbejdsgivere og op til 4 måneder hos offentlige arbejdsgiver. Det er jobcentret der i sidste ende afgør længden af den periode, der skal gives løntilskud til.

Du kan også i nogle tilfælde få tilskud til at dække de omkostninger, som du har ved at introducere og oplære den ledige, og den lediges praktiske erhvervserfaring kan suppleres med kurser.

Den lediges praktiske erhvervserfaringer kan suppleres med kurser, og vi bidrager gerne med vejledning.

Ansættelse med løntilskud kan kombineres med uddannelse som introduktion til en fast ansættelse.

Ansættelse med løntilskud kan også kombineres med jobrotation og fungere som forlængelse af virksomhedspraktik.

Læs mere om "job m. løntilskud"