Repatriering

Repatrieringsindsatsen skal medvirke til, at herboende udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe beslutning om at vende tilbage.

Dansk Flygtningehjælp yder rådgivning til flygtninge og indvandrere, om at vende hjem til deres hjemland.

Du kan læse mere på ministeriets hjemmeside eller du kan kontakte Dansk Flygtningehjælp.