Naturforvaltning

Naturforvaltning dækker over mange forskellige indsatsområder - lige fra optælling af sjældne arter og pleje af naturområder til opsætning af bænke og bekæmpelse af invasive arter.

Når Halsnæs Kommune arbejder med naturforvaltning, er det i høj grad for at sikre beskyttelsen af de dyr og planter, der lever på de forskellige naturområder.

Mange borgere sætter stor pris på at opleve sjældne orkideer, flotte sommerfugle eller måske den imponerende havørn på en tur rundt i landskabet.

Derfor handler naturforvaltning også om at gøre det nemt at komme ud i naturen. Det kan f.eks. være ved at opsætte kig-op-bænke og skilte, men også ved at fortælle om de unikke naturområder, vi har i kommunen.

Halsnæs Kommune har fra 2007-2018 udarbejdet nedenstående rapporter.

Her kan du læse om kommunens naturforvaltning, siden naturopgaverne overgik til kommunen fra Frederiksborg Amt.

 

Naturplejestrategi

I 2022 udarbejdede Halsnæs Kommune en naturplejeprioriteringsplan. 

Planen fungerer som administrationsgrundlag for kommunens naturpleje. Det betyder, at den både bruges til at redegøre for og begrunde, hvordan naturplejen prioriteres, og derudover beskriver den kommunens mest værdifulde naturområder.