Blomster til de vilde bier

Halsnæs Kommune har sået blomsterfrø flere steder i kommunen til de vilde bier, sommerfugle og andre insekter. 

Hvor?

Frøblandingen sås på følgende kommunale lokaliteter i 2019:

 • Strandvejen/Mellemrummet
 • Frederiksværkvej/Amtsvejen

Derudover vil frøblandingen blive sået på landbrugsjord udvalgte steder i kommunen.

Hvorfor?

Bier, sommerfugle og alle de mange andre insekter mangler fødekilder. Både vilde bier og vilde blomster i Danmark er i tilbagegang, og blomsterfrøblandinger skal være med til at hjælpe Halsnæs Kommunes sultne bestøvere.

Bier og blomster har udviklet en gensidig afhængig gennem millioner af år. En stor del af alle blomster er afhængige af bier for at overleve, og uden blomster kan bierne ikke leve. 

Du kan også være med til at gøre en indsats for de vilde bier og alle de andre insekter ved selv at så blomsterfrø i din have, i altankassen, på arbejdspladsen eller på din landbrugsjord.

Læs mere

Blomsterfrøblandingen hedder ”Dansk Vildeng” fra DLF, og frøene er indsamlet fra vilde blomster i den danske natur.

Frøblandingen er bedst egnet til sandjord, og består af følgende arter (arterne er nævnt med både dansk og latinsk navn):

 • Alm. Røllike, Achillea millefolium
 • Klinte, Agrostemma githago
 • Farve-gåseurt, Anthemis tinctoria
 • Smalbladet klokke, Campanula persicifolia
 • Blåklokke, Campanula rotundifolia
 • Nældebladet klokke, Campanula trachelium
 • Kornblomst, Centaurea cyanus
 • Alm. knopurt, Centaurea jacea
 • Cikorie, Cichorium intubus
 • Slangehoved, Echium vulgare
 • Knoldet mjødurt, Filipendula vulgaris
 • Gul snerre, Galium verum
 • Prikbladet perikon, Pericon perforatum
 • Blåhat, Knautia arvensis
 • Kællingetand, Lotus corniculatus
 • Tjærenellike, Lychnis viscaria
 • Trævlekrone, Silene flos-cuculi
 • Skov forglemmigej, Myosotis sylvatica
 • Merian, Origanum vulgare
 • Kornvalmue, Papaver rhoeas
 • Dunet vejbred, Plantago media
 • Hulkravet kodriver, Primula veris
 • Alm. brunelle, Prunalla vulgaris
 • Nikkende limurt, Silene nutans
 • Dagpragtstjerne, Silene dioica
 • Blæresmælde, Silene vulgaris
 • Moskus katost, Malva moschata