Halsnæs Erhvervspanel

Erhvervspanelet er en af de måder, som Halsnæs Kommune er i dialog med erhvervslivet på. Dialogen går begge veje og er så konkret, at panelets medlemmer også kommer med forslag til tiltag, som kan styrke væksten. Panelet er ikke strengt fokuseret på erhvervsudvikling, men retter sig også mod bosætning og turismefremme.

Læs mere

Erhvervspanelet i Halsnæs Kommune skal rådgive Halsnæs Kommune om samspil med erhvervslivet, og hvordan kommunen bedst fremmer rammerne for vækst.

Kommunens erhvervspanel skal være retningsgivende for arbejdet med kommunens arbejde med at fremme udvikling af arbejdspladser, befolkningsudvikling, skattegrundlag, turismeomsætning samt gensidigt udviklende dialog mellem kommunen og erhvervslivet.

Når virksomhederne og kommunen har en god dialog, skabes muligheder for begge parter, som beskrevet i Halsnæs Kommunes fortælling; Fælles om fremtiden.

Kommunens erhvervspanels medlemmer skal fungere som ambassadører for kommunen blandt det øvrige erhvervsliv i og uden for kommunen.

Erhvervspanelet skal yde kvalificeret rådgivning af Halsnæs Kommune om opnåelse af kommunes mål om udvikling af arbejdspladser, befolkningsudvikling, skattegrundlag og turismeomsætning.

Halsnæs Kommunes erhvervspanel

  • giver handlingsrettet feedback på kommunens erhvervsrettede aktiviteter.
  • kvalificerer de kommunale initiativer rettet mod eller udviklet sammen med erhvervslivet.
  • har selv mulighed for at drøfte og præsentere fremtidige initiativer, der vil kunne fremme målene præsenteret i formålet ovenfor.
  • medvirker til at implementere vision og strategi for Halsnæs Kommune
  • udvider kommunens netværk og peger på, hvor kommunen kan finde de rette partnere og ressourcer til løft af konkrete indsatser

Jan Dahl, e-secure ApS, Virksomhedsnetværket F5

Peter Fjeldal, Sjællandske Medier, Virksomhedsnetværket F5

John Eriksen, Frandsen VVS A/S, Halsnæs Rotary Klub

Christian Hansen, Christian Hansen Tømrer og Murerfirma, Hundested Erhverv

Thomas Møller Nielsen, Sko og Nøgle service, Frederiksværk Handel 

Jakob Feilberg Olsen, Tothaven I/S, Spisekammer Halsnæs

Jan Sørensen, Nordisk Staal A/S, DI Industri Hovedstaden

John Rydahl, Tømrerentreprisen, DI Byggeri Nordsjælland

Helene Andreassen, Engmosegaard, Nordsjællands Landboforening

Jeppe Ingversen, Lynæs Surfcenter, Visit Nordsjællands repræsentantskab.

Steffen Jensen, borgmester

Annette Westh, formand for Udvalg for Erhverv og Beskæftigelse

Kim Jensen, medlem af Udvalg for Erhverv og Beskæftigelse

Susan Eirfeldt, medlem af Udvalg for Erhverv og Beskæftigelse

Har du yderligere spørgsmål omhandlede Halsnæs Erhvervspanel, så er du velkommen til at henvende dig til Halsnæs erhvervsservice på mail@halsnaes.dk.