Pulje til idræts-, motions- og friluftsfaciliteter

Halsnæs Kommune har en pulje til investeringer i idræts-, motions- og friluftsfaciliteter, hvor der kan søges om støtte til anlæg eller udstyr.

I 2024 er puljen på 1.000.000 kr. Alle idræts-, frilufts- og motionsaktører hjemmehørende i Halsnæs Kommune kan søge puljen, dog ikke kommercielle aktører. Der skal anvendes ansøgningsskema.

Fristen for ansøgninger er d. 1. marts 2023, kl. 12.00. Ansøgningsfristen er overskredet.

Du skal søge puljen gennem Foreningsportalen. Dette gør du ved at logge ind og finde ansøgningsskemaet under menupunktet "Puljer". 

Læs mere

Formålet med ”Pulje til idræts-, motions- og friluftsfaciliteter” er at give ansøgere gode muligheder for opførelse af nye idræts-, motions- og friluftsanlæg eller ombygning/modernisering af eksisterende anlæg til gavn for borgerne i Halsnæs Kommune. Bemærk, at det også er muligt at søge til udstyr.

Alle idræts- motions- og friluftsaktører kan ansøge, dog ikke kommercielle virksomheder. Det kan eksempelvis være idrætsforeninger, friluftsforeninger, selvorganiserede, skoler, institutioner og andre kommunale afdelinger, som arbejder inden for formålet.

 1. Ansøgninger om støtte til idræts- og motionsfaciliteter og -udstyr skal forholde sig til og understøtte Halsnæs Kommunes idrætsstrategi for 2021-2025.
 2. Støttede faciliteter og udstyr skal komme borgere i Halsnæs til gode.
 3. Puljen kan søges til anlæg af idræts-, motions- og friluftsfaciliteter, herunder nye faciliteter såvel som ombygning/modernisering, hvor der er en betydelig grad af forbedrede funktioner ved en ombygning/modernisering.
 4. Puljen kan søges til udstyr til brug for idræts-, motions- og friluftsliv. Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til almindeligt driftsmæssigt standardudstyr i idrætsforeninger fx fodbolde, håndbolde, fjerbolde, ketchere mv.
 5. Samlede projektudgifter til udstyr skal som udgangspunkt være mindst 30.000 kr.
 6. Der ses gerne samarbejde mellem flere idrætsaktører, eksempelvis foreninger, skoler, aftenskoler, selvorganiserede, boligforeninger mv.
 • Beslutning om tilskud/afslag træffes af Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati /Byrådet.
 • Bevillinger fra puljen indstilles af administrationen til udvalget.
 • Ansøgningsfrist en gang årligt. I 2024 er det 1. marts kl. 12.00.
 • Alle idræts- motions- og friluftsaktører kan ansøge, dog ikke kommercielle virksomheder.
 • Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af muligheden for egenfinansiering (egne midler, fondsmidler, donationer mv.). Egenfinansiering kan være i form af arbejdstimer fra ansøger (der regnes med 120 kr. /time).
 • Skema til brug for ansøgning findes på kommunens hjemmeside.
 • Du skal søge puljen gennem Foreningsportalen. Dette gør du ved at logge ind og finde ansøgningsskemaet under menupunktet "Puljer". 

Udover ovenstående gælder følgende forhold:

 • Der skal anføres i markedsføringsmateriale, på programmer, hjemmesider etc., at der er modtaget støtte fra Halsnæs Kommune. Halsnæs Kommunes logo kan rekvireres hos Kommunikation og Presse i Halsnæs Kommune
 • Hurtigst muligt efter projektets afvikling skal der indsendes et regnskab og en kortfattet redegørelse for projektets forløb, herunder dokumentation i form af billeder, presseomtale m.m., til Halsnæs Kommune, Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.
 • Der gives ikke tilskud til allerede igangsatte projekter.

Den gode ansøgning til ”Pulje til Idræts-, motions- og friluftsfaciliteter” ligger inden for puljens kriterier og skal som minimum indeholde:

 • Udfyldelse af alle relevante felter i ansøgningsskemaet
 • Beskrivelse af projektet
 • Hvilket beløb søges der om
 • Hvem kommer projektet til gode
 • Er projektet gennemførligt i forhold til lokalplan, byggetilladelser mv.
 • Budget med indtægter og udgifter
 • Konkrete tilbud på hvad projektet koster
 • Oplysninger om der er søgt/modtaget støtte fra andre.
 • Navn og adresse på ansvarlig person for projektet
 • Oplysninger om CVR-nr. og bankkonto, hvis ansøgning er fra en forening
 • Hvilke fokusområder i kommunens idrætsstrategi projektet understøtter (ved idrætsprojekter).

Du skal søge puljen gennem Foreningsportalen inden ansøgningsfristen. Dette gør du ved at logge ind og finde ansøgningsskemaet under menupunktet "Puljer". 

Det er Byrådet, der endeligt beslutter, hvorvidt der skal bevilges midler fra puljen til idræts-, motions- og friluftsfaciliteter.

Ansøgningsfristen er d. 1. marts 2024, kl. 12.00.

Du skal søge puljen gennem Foreningsportalen. Dette gør du ved at logge ind og finde ansøgningsskemaet under menupunktet "Puljer".