Skader på biler

Vinterberedskabet i Halsnæs Kommune foretages af Natur og Vej, Halsnæs Kommunes driftsafdeling. En stor del af ruterne er udliciteret til eksterne entreprenører, men styres af Natur og Vej.

Ind imellem sker det at en lastbil eller traktor får ramt en bil eller andet på deres tur rundt på vejene/stierne når de salter eller rydder sne. Oftest opdager de uheldet og reportere det ind til kontoret. Hvis uheldet ikke sker om natten, hvor de fleste ture køres, vil chaufføren prøve at kontakte ejeren. Hvis dette ikke lykkes efterlades en seddel til ejeren, hvor dette er muligt.

Men kommer man ud og opdager at ens ejendele er blevet påkørt i forbindelse med saltning eller snerydning, kan man kontakte Natur og Vejs kontor på 47 78 44 53.

Natur og Vej vil så undersøge hvem der har kørt på den pågældende rute på det pågældende tidspunkt. Er det en ekstern entreprenør, vil Natur og Vej formidle den videre kontakt til den pågældende entreprenør som er ansvarlig for de skader hans chauffører laver. Erstatningen er en sag mellem entreprenørens forsikringsselskab og den forurettede.

Er det Natur og Vejs egen chauffør der har kørt den pågældende rute, er det Halsnæs Kommunes ansvar og skaden skal anmeldes til kommunens forsikringsselskab, ved at skrive til mail@halsnaes.dk  

Anmeldelsen skal ske skriftligt eller på e-mail til Kommunen og indeholde oplysninger om:

  • Skadestedet
  • Tidspunktet for uheldet
  • Eventuelt fotos,
  • Navn, adresse, tlf. nr. og cpr.nr.
  • Hvordan skete uheldet
  • Hvilken skade er sket, materiel eller personskade

Når Kommunen har modtaget din henvendelse, vil du modtage en bekræftelse på modtagelsen af dit brev, og anmeldelsen vil blive videresendt til kommunens forsikringsmægler. Du vil direkte fra forsikringsmægleren modtage afgørelsen på sagen. Sagsbehandlingstiden er afhængig af uheldets omfang.

Alle henvendelser omkring skader forsaget af eller på grund af kommunen skal henvises til kommunens forsikringsagent.