Graviditet, barsel og adoption i Halsnæs Kommune

Sundhedsplejen i Halsnæs kommune ønsker jer som familie en god start. 

Vi tilbyder besøg for at støtte jer i forældreskabet, som medfører at både I og jeres barn de bedste muligheder for en sund opvækst.

Nedenfor kan du se, hvilke tilbud sundhedsplejen har.

Læs mere

Er du gravid, har Halsnæs Kommune flere tilbud til dig, bl.a. tilbyder sundhedsplejersken at komme på graviditetsbesøg hos alle.  Læs om besøget under tilbud af sundhedsplejen.

Når du opdager, at du er gravid, skal du kontakte din egen læge for at få bekræftet din graviditet. Lægen vil sende oplysninger videre om din graviditet til jordemoder og fødested, så du behøver derfor ikke selv gøre noget. Du får et brev fra fødestedet om, hvor og hvornår du første gang skal møde hos jordemoderen.

I løbet af graviditeten vil du få tilbudt en række konsultationer hos din praktiserende læge og hos en jordemoder. Undersøgelsernes antal og tidspunkt kan variere - og planlægges i samarbejde med dig.

Du og barnets anden forælder har ret til at holde barselsorlov, når I får et barn. De fleste kan få barselsdagpenge under orlov i stedet for den indkomst, der ellers ville have været gældende. Det er din situation, der afgør, om du kan få barselsdagpenge

Der er Udbetaling Danmark, der udbetaler barselsdagpenge. 

Du kan læse mere om barsel og graviditetskomplikationer på Borger.dk

10-14 % af nybagte mødre oplever depressive reaktioner inden for det første år efter barnets fødsel. Det kan bl.a. være, hvis du føler dig nedtrykt og trist, har let til tårer, eller du er bange for ikke at være god nok som mor. Sundhedsplejersken kan hjælpe dig med at finde ud af, om du og din partner har særlig brug for hjælp og støtte pga. efterfødselsreaktioner. Læs om  tilbud om forældresamtale cirka 2 måneder efter fødslen. Både mænd og kvinder kan få en efterfødselsreaktion, det kan du læse nærmere om i artiklerne "Fødselsdepression" og "Farens fødselsdepression".

Halsnæs Kommune tilbyder deltagelse i "Netværksgruppen MOR". - som er en samtalegruppe for mødre med symptomer på efterfødselsreaktioner eller efterfødselsdepression. Her kan du læse mere om netværksgruppen mor

Sundhedsplejersken tilbyder dig at deltage i en mødregruppe. En mødregruppe består af fem til otte kvinder, med jævnaldrende børn. Gruppen mødes uden sundhedsplejersken og aktiviteter mv. foregår privat. Fædre får tilbud om at deltage i en fædregruppe når de holder barselsorlov. Gruppen mødes på samme måde som mødrene.

I Halsnæs Kommune kan unge under 25 år komme i Ungdomdsmodtagelsen. I forlængelse af en samtale gives der gratis prævention til alle unge under 25 år. 

Læs mere om Ungdomsmodtagelsens tilbud her.