Styrelsesvedtægt og forretningsordener

Hver kommune skal have en styrelsesvedtægt, hvor der står, hvordan kommunen skal styres. 

I styrelsesvedtægten for Halsnæs Kommune fremgår det bl.a.:

  • hvor mange medlemmer, der er i Byrådet
  • hvordan der skal indkaldes til byrådsmøder
  • hvilke opgaver borgmesteren skal varetage
  • hvilke udvalg, der skal nedsættes
  • hvilke arbejdsopgaver disse udvalg skal varetage

Herunder Byrådets og hvert fagudvalgs forretningsorden