Ældrerådet

Ældrerådet er et høringsorgan, der:

 • rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål
 • formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål vedrørende ældre

Ældrerådet vælges for en fireårig periode, som følger byrådsperioden.

Se de valgte til Ældrerådet for perioden 2022-2025 på dette link.

 

Kontakt til Ældrerådet

Ældrerådets sekretariat kan kontaktes på mail aeldreraadet@halsnaes.dk.

Ældrerådet kan også kontaktes pr. brev til Halsnæs Kommune att. Ældrerådet, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.

Henning J. Nielsen kan kontakten på mail hejniel@gmail.com eller telefon 29 62 40 39.

Lillian Skjødt kan kontaktes på mail kistpa@gmail.com.

Steen Jensen kan kontaktes på mail steen.grethe@live.dk eller telefon 23 30 76 04.

John Gudmandsen kan kontaktes på mail johnerik@privatsport.dk eller telefon 51 89 82 00.

Annette Kjær kan kontaktes på mail ana@anafarid.com eller telefon 52 78 87 85.

Kirstin Kristensen kan kontaktes på mail k.kristensenhalsnaes@gmail.com eller telefon 91 19 29 50.

Dennis B. Madsen kan kontaktes på mail dbmadsen@live.dk eller telefon 40 62 56 10.

Kaj Spangenberg kan kontaktes på mail spango@os.dk.

Mogens Hansen kan kontaktes på mobil 40 30 24 31, mail: mogensskovsneppevej@gmail.com.

Møder i 2024

I 2024 holder Ældrerådet møder på følgende datoer:

 • 12. januar
 • 23. februar
 • 5. april
 • 10. maj 
 • 31. maj
 • 30. august
 • 20. september
 • 1. november
 • 29. november

Se stemmetallet for alle kandidater til Ældrerådsvalget 16. november 2021 på dette link.

Læs om de faste udvalg under Ældrerådet på linket her.

Officielle dokumenter fra Ældrerådet

Her finder du forretningsorden, årsberetning, vedtægter, dagorden og referater fra Ældrerådet i Halsnæs.