Investeringsplan

I forbindelse med de årlige budgetforhandlinger i vedtages også en investeringsoversigt for kommunens investeringer.

Som Halsnæs’ største virksomhed foretager Halsnæs Kommune i sin drift større indkøb og indgår samarbejdsaftaler med en række forskellige eksterne leverandører.

Alle større investeringer i form af indkøb og udbud vil fremgå af den senest vedtagne investeringsoversigt. Oversigten, der indeholder information om kommunens udbud og indkøb, er et vigtigt redskab, hvis din virksomhed ønsker at have kommunen som kunde. Hertil udformes oversigter over planlagte tjenesteydelser og varekøb i udbud for budgetperioden.

Af oversigterne fremgår det, hvornår de enkelte indkøb og projekter forventes udbudt, og hvilket forvaltningsområde, der er ansvarlige herfor.