Flyt virksomhed til Halsnæs

Region Hovedstadens mest konkurrencedygtige priser på erhvervsgrunde og størst rådighedsbeløb i privatøkonomien gør Halsnæs Kommune til et attraktivt valg for opstart af virksomhed og bosætning.

Med en fokuseret vækstdagsorden arbejder Halsnæs Erhvervsservice vedvarende på at skabe bæredygtige rammer og vilkår for vores erhvervsdrivende. 

Halsnæs Kommune kommer ind på en klar førsteplads i Nordsjælland, når det drejer sig om priser på erhvervs- og byggegrunde. Dette gør også, at ejendomsskatten i kroner og øre oftest er lavere end i vore nabokommuner. 

Økonomi betyder meget men ikke alt. I Halsnæs tror vi også på, at mennesker – og især den rette kombination af kvalifikationer, viden og evner - skaber synergi, når de mødes.

Derfor introducerer vi i Erhvervsservice gerne til lokale netværk eller klynger faciliteret direkte af kommunen med det formål, at de enkelte virksomheder kan udvikle sig, og at hele området får gavn af fælles fremgang og nye vækstskabende tiltag.

Kort fortalt tror vi på, at vi er fælles om fremtidens Halsnæs!

Maritime virksomheder

Med kyst, fjord og vand på alle sider, og med havnene i Frederiksværk og Hundested, har der traditionelt altid været nem adgang til havet i Halsnæs. Det har betydet, at erhverv i fiskeriet, shipping og produktion til skibe og bådværfter har præget historien. Den dag i dag er der stadig traditionelle maritime erhverv i havnene, men i dag side om side med lystbåde, butikker og cafeer, da havnene også er rekreative områder og naturligt samlingspunkt for beboere og turister. 

Industri med stort I

Frederiksværk er Danmarks første industriby med kanonstøberi, krudt- og kobbervalseværk. En særlig historie der også har ført stålværk og andre store industrivirksomheder til området. I dag er stål- og metalproduktionen stadig i gang, og flere underentreprenører og supportvirksomheder driver dagligt deres forretning herfra. Andre steder i Halsnæs Kommune har mellemstore virksomheder også etableret sig indenfor biotech, plastproduktion, bygge og anlæg samt fødevareproduktion.      

Kreative erhverv

Kunstnerne har altid haft et særligt øje for Halsnæs, hvor flere motiver går igen i guldaldermalernes malerier, men hvor stederne og naturen også har tiltrukket de kreative til at slå sig ned permanent. Flere gallerier har hjemme i både Liseleje, Hundested og Frederiksværk, og flere åbne og arbejdende værksteder byder gæster og kunder velkomne bag om produktionen. 

Det stolte håndværk

Mange af egnens lokale håndværkere har traditionerne med sig, og virksomhederne kører ofte på anden eller måske tredje generation i familievirksomheden. Uanset alder på virksomheden er der dog en særlig vægt på kvalitet og stolthed i det udførte arbejde, som går igen uanset niche og materiale. Denne stolthed kan mærkes overalt i de lokale miljøer, hvad enten man møder bådebyggerne, murermestrene eller maskine-ingeniørerne.

Iværksætteri og nye tendenser

Nye virksomheder opstår konstant i gamle lokaler, nye iværksættermiljøer og i både traditionelle erhverv og helt nye nicher. Hvad enten det handler om service, konsulentydelser, bæredygtighed, oplevelseskoncepter eller noget helt femte, så står vi i kommunens erhvervsservice klar til at guide dig videre – så dit projekt og livsværk får mulighed for at udfolde sig.

Vi VIL vores erhvervsliv

I Halsnæs vil vi vores virksomheder, og vi arbejder konstant på at skabe bedre rammer, vækstvilkår og servicestandarder. Vi tør gå nye veje, og vi er altid parate til at lytte på et nyt initiativ, og gøre vores for at kvalificere det yderligere.

Overvejer du at flytte hertil med din virksomhed, så tag gerne kontakt, så vi kan tage hånd om dine spørgsmål, ønsker og eventuelle praktiske udfordringer og tilladelser. Vi står altid klar med mere information om erhvervsområder, ledige grunde, detailhandel, transport og så videre. 

Kontakt

Turisme- og Erhvervskonsulent, Ann Louise Hasselbalch

E-mail: anlha@halsnaes.dk

Mobil: 23 64 57 65