Fredningsforslag for Tollerup og Melby Kilerne

Halsnæs Kommune og Danmarks Naturfredningsforening rejste den 3. maj 2023 fredningssag for Tollerup og Melby Kilerne.

De to kiler er kendetegnet ved deres smukke kuperede landskaber, der adskiller tæt-bebyggede sommerhus- og byområder og fungerer som grønne bånd mellem hav og land. Kilerne rummer flere kulturhistoriske spor, som det er vigtigt at værne om, og de er blandt de sidste grønne kiler langs Sjællands nordkyst, der ikke er fredede. Dette klassiske morænelandskab ønsker Halsnæs Kommune og Danmarks Naturfredningsforening at give den bedst tænkelige beskyttelse, så fremtidige generationer, ligesom vi, kan nyde oplevelsen af det smukke kystnære landskab.

Du kan læse fredningsforslaget her.

Du kan se fredningskortet i stort format her.

Fredningsnævnet for Nordsjælland afholdte den 7. december 2023 et offentligt møde om fredningssagen.

Du kan se Halsnæs Kommune og Danmarks Naturfredningsforenings oplæg her.