Miljøtilsyn

Kommunerne skal hvert år indberette til Miljøstyrelsen om miljøtilsyn og miljøgodkendelser med virksomheder og landbrug.

Halsnæs Kommune fører miljøtilsyn med en række virksomheder og landbrug i kommunen, som er beskrevet i Miljøtilsynsplan 2022-2025 herunder.

På Digital Miljø Administration kan du finde oplysninger om de tilsynspligtige virksomheder, miljøgodkendelser, tilsynsrapporter og tilsynsindberetninger.