Hvis du vil vildere med naturen i Halsnæs

I Halsnæs Kommune omlægges i disse år en stor del af de kommunale arealer til vild natur. Vi slår græs mindre hyppigt, lader nogle arealer stå uberørt, vi udlægger blomsterrigt hø, graver vandhuller, udsætter køer og heste på tidligere dyrkede arealer. Vi sætter ild til gammelt græs, vi slår med le og river sammen, vi opstemmer vand og graver huller og etablerer stenbunker.

Vi ”roder” synes nogen, men det er efter en plan: Planen er på udvalgte steder at gøre op med vanetænkningen i vores drift af de kommunale arealer. Primært med det ene formål at øge naturens mangfoldighed. Vi vil sikre at der er plads til lidt flere forskellige planter og dyr.

Hvis du også har lyst til at gøre noget godt for sommerfuglene, padderne, pindsvinet, buksebierne eller de vilde blomster, så har vi hér en håndfuld råd til dig som sommerhus- eller villaejer. De forskellige råd er opdelt efter havens/grundens grundkarakterer.

Overordnet gælder det om at gøre op med sig selv om man har lyst til at lade et større eller mindre område af haven/grunden udvikle sig lidt mere ”vildt”.

Hvis man har mod på dét, så er den hårdeste opgave, efter beslutnings- og klargøringsfase, at holde nallerne væk. Hovedrådet er derfor:

Orden mindre - Oplev mere

Bor du på en kuperet grund eller er grunden flad som en pandekage? 

Udnyt, at sydvestvendte skråninger opvarmes hurtigt af solen. Særligt syd for Frederiksværk mod Frederiksund, ved Lynæs Store Karlsminde og Arrenæs har vi områder med spændende topografi. I disse områder har vi store bestande af planterne Due-skabiose, Blåhat og Svalerod som er sjældne i resten af Danmark. Det kan vi udnytte! Står der buske eller træer her, så beskær eller ryd lidt mere, så solen bedre kan få fat.

Mange sommerfugle og andre insekter elsker varm åben soleksponeret jord.  Placer eventuelt lidt sten på arealet. De skaber læ og skjul og giver samtidig ekstra gode ”solpletter” med masser af varme til gavn for firben og insekter i det tidlige forår.

Er grunden flad uden terrænspring, kan du eventuelt etablere en større eller mindre stenbunke med lidt sand, et i forvejen solrigt sted.

Lad så ellers tingene udvikle sig selv.

Bor du på sandet jord eller det tungeste ler?

Skab dit eget overdrev. Områderne ved Nordkysten og ind mod Frederiksværk samt ved Ølsted hviler i overvejende grad på sandet bund. Nogle steder på gammel hævet havbund, andre steder på flyvesand. Her har vi store bestande af Hedelyng, Tjærenellike og Liden Klokke; arter knyttet til næringsfattig tør bund og som er meget ualmindelige i resten af Nordsjælland.  

Sandet bund bliver hurtig tømt for næringsstoffer, og det er godt for biodiversiteten. Så kan flere mere ualmindelige arter trives på den samme plads. Arter som ikke kræver så meget næring bliver hurtigt overskygget af arter der udnytter næring. Det er de hurtigvoksende store næringskrævende arter som brændenælder, dueurter, snerler og bynke som vi har masser af Danmark.

Næringsfattige arealer er godt for en masse små rosetplanter. Planter som violer, storkenæb og ærenpris vil hurtigt etablere sig på disse arealer.

På en leret jord er det oplagt at etablere en havedam. Det er et lidt krævende projekt, men dammen kan jo skabes gradvist over årene. Læg det afgravede jord på sydsiden af dammen. Så undgår du at jordbunken skygger for havedammen. En dam er et paradis for alskens småinsekter og padder. Undgå at udsætte fisk, da de hurtigt æder alt andet levende.

Bor du på en solrig grund eller midt i skoven?

Bortset fra Tisvilde Hegn og Ullerup findes der ikke de store skovpartier i Halsnæs Kommune. Bor du på en dejlig soleksponeret grund så skab lidt skygge, som ikke generer dig. Plant lidt hindbær eller hassel. Områder med skygge vil være mere fugtige og hermed skabe variation i en ellers ret ”tør” have.

Skyggefulde steder i ellers lysåbne arealer vil tiltrække en række af insekter, især arter af biller men også snegle trives her. Skygge giver også læ, så ofte sværmer en større mængde sommerfugle omkring buske og træer.

Bor du midt ”i skoven” skal du udnytte træerne. Opsat fuglekasser og husk at variere de enkelte kassers huldiameter. Så sikrer du flere fuglearter kan benytte sig af redemulighederne. Du bør også overveje at anskaffe dig kasser til flagermus. Eller bygge dem selv. Bliver de placeret rigtigt (i fuld skygge og et roligt sted) bliver de meget ofte benyttet.  

5 hurtige huskeregler for dig, der vil ”vildere” et eller flere udvalgte steder på grunden eller i haven:

Læs mere

Vend eller fjern græstørven på de udvalgte vilde steder. Græstørv består primært af meget almindelige græsser, som har det med at udelukke andre arter.

Med blottet bund kan flere arter etablere sig. 

Undgå at gøde eller sprøjte. Gødning er godt for hurtigvoksende og store stauder.

Disse såkaldte konkurrencearter vil hurtigt udnytte gødningen bedre end de mindre og langsomt voksende arter og vinde kampen om pladsen. 

Lad bunkerne med grenafklip og blade ligge et par år. De er i sig selv levesteder, børnehaver og overvintringspladser til en masse insekter, svampe, orme og nu og da et pindsvin.

Fjern dem eller flyt dem efter et par år.

Naturen er tilpasset store græsædende pattedyr og deres forstyrrelse, men heste og køer er et bøvl i villahaven eller sommerhusgrunden. I stedet kan du slå dit vilde areal engang i september/oktober. Og vigtigst af alt: riv det afslåede materiale sammen og flyt det over til bunken.

I september har langt de fleste arter enten lagt æg, smidt frø eller på anden vis formeret sig. Rivningen skaber små spiringsbede og samtidig fjerner man lidt næring fra arealet og giver plads til lys og luft og næste forårs liv.

Husk at ting tager tid. Der kan sagtens gå 3 til 4 år, før du rigtig kan mærke og opleve forandringerne, men de kommer.

Hvis du ikke KAN holde fingrene væk så fjern evt. STORE arter, som ser ud til at udkonkurrere andre. Det er især tidsel, skvalderkål, bynke og burre som helt kan overtage arealet.