Jobrotation

Jobrotation er en ordning, hvor en privat eller offentlig arbejdsgiver sender en medarbejder på (efter)uddannelse eller ansætter en ledig som vikar og får støtte enten som løntilskud eller jobrotationsydelse.

En arbejdsgiver kan sende en ansat på voksenuddannelse med godtgørelse og ansætte en ledig med løntilskud som vikar.

Når en medarbejder, som højst besidder en erhvervsuddannelse, deltager i uddannelse med løn, har arbejdsgiveren ret til jobrotationsydelse fra Jobcentret, såfremt arbejdsgiveren samtidig ansætter en ledig som vikar. I dette tilfælde udbetales der ikke løntilskud. Jobrotationsydelsen udgør højeste dagpengesats plus 60 procent 

Jobrotation kombinerer udvikling af virksomhedens medarbejdere med opkvalificering af ledige. Derfor kan ordningen være med til at øge Danmarks konkurrenceevne i fremtiden.

Hvis du ønsker at vide med om jobrotation, skal du kontakte Jobcentret.