Legionella

Legionella er en naturligt forekommende bakterie, som trives i lunkent, stillestående vand.

Under de rette betingelser kan man udvikle den alvorlige sygdom Legionærsyge, hvis man indånder damp eller vandpartikler med Legionella.

Herunder kan her læse mere om, hvad Legionella er, og hvad du selv kan gøre for at undgå smitte.