Spørgsmål og svar

Her finder du svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om Nordkystens Fremtid. 

Nordkystens Fremtid har til formål at beskytte ejendomme, anlæg, strande, naturarealer og kulturværdier langs nordkysten i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner mod havets indtrængen og erosion.

Analyser af nordkysten viser, at den bedste beskyttelse mod kronisk og akut erosion er en kombination af strandfodring med sand, grus og ral og skråningsbeskyttelser opbygget af sten.  

Projektets første del er en initialfodring, der skal genoprette stranden og skabe en beskyttelse mod bølgeerosion.

Projektets anden del er vedligeholdelsesfodring, der skal fastholde stranden, så den i dag og 50 år fem yder beskyttelse mod en 50-års stormhændelse. Det vurderes, at der er behov for vedligeholdelsesfodring hver femte år.

Det samlede projekt strækker sig over 35 km kystlinje i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner og vil bestå af otte delstrækninger.

Strækningen i Halsnæs går mellem Kikhavn og Liseleje og er 7,5 km lang.

Der fodres ikke ud for længere sammenhængende naturstrækninger.

Strandfodringsmaterialet vil gradvist spredes langs hele nordkysten og således også reducere kysttilbagerykningen langs naturstrækninger og øvrige ejendomme ud til kysten, hvor der ikke fodres direkte. 

Nordkystens Fremtid er et fælleskommunalt projekt mellem Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner. 

Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner har fået udarbejdet analyser, der viser, at den bedste beskyttelse mod erosion på nordkysten er en kombination af strandfodring med sand, grus og ral og skråningsbeskyttelser opbygget af sten.

Erfaringen viser, at hård kystbeskyttelse alene - f.eks. i form af store sten, beton og lignende - ikke afhjælper problemet med erosion på lang sigt. Ved hård kystbeskyttelse fortsætter erosionen af kysten ude i kystprofilet. Det giver øget vanddybde, som resulterer i større bølger ved stranden og kystbeskyttelsen, som dermed både udsættes for øget erosion og en stejlere kystprofil. Gør man ikke noget ved det, vil det på sigt føre til, at kysten kommer tættere, og strandene forsvinder. 

Nordkystens Fremtid omfatter udelukkende den fælles strandfodring, mens opgradering af skråningsbeskyttelser er den enkelte grundejers ansvar.

Følg tidsplanen på projektets fælles hjemmeside, der løbende opdateres. 

I forbindelse med projektet bliver der udarbejdet to miljøvurderinger – en for selve anlægsprojektet og en for råstofindvindingen. Her vil det fremgå, hvordan projektet forventes at påvirke miljøet, hvilke afværgeforanstaltninger der eventuelt kræves, samt om gennemførelse af projektet vil påvirke andre projektet eller omvendt.

Du kan læse mere om fordelingen af udgifter under punktet "Økonomi og finansiering". Du finder siden på linket her. 

Her kan du læse om, hvad projektet Nordkystens Fremtid koster, om fordelingen af udgifter, og hvordan du kan få hjælp til at finansiere din del af projektet.