Gravetilladelser

Hvis du skal udføre vejarbejde, ledningsanlæg i eller over et vejareal eller andet gravearbejde, skal du indhente tilladelse fra Trafik og Veje via selvbetjeningsløsningen.

Ansøgningsskema

Alle ansøgninger skal søges via Virk.dk ved at anvende MitID

Til orientering skal der altid vedlægges en tegning, hvor det tydeligt fremgår, hvor I skal arbejde. Ved alle arbejder skal der vedlægges forslag til afmærknings-/afspærringsplan.